SBC pri vas je v 2023 povezal podjetnike z lokalnimi skupnostmi: »Skupaj gradimo boljšo Slovenijo!«

Stališča

23. Januar 2024

SBC pri vas je v 2023 povezal podjetnike z lokalnimi skupnostmi: »Skupaj gradimo boljšo Slovenijo!«

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je v letu 2023 šel na teren, izvedli smo serijo dogodkov SBC pri vas, kjer so se člani kluba povezovali z lokalnimi skupnostmi po Sloveniji. Na13 dogodkov v 13 slovenskih regijah je prišlo več kot 1000 obiskovalcev.

Namen dogodkov SBC pri vas: povezati ključne akterje in deležnike v posameznih lokalnih okoljih s podjetniki, izmenjavali izkušnje vsak s svojega področja in iskali pravo pot za nadaljnji podjetniški razvoj in splošno blaginjo družbe.

Pismo o nameri za sodelovanje s SBC pri izboljševanju lokalnega okolja in krepitvi blaginje je podpisalo 152 slovenskih županov. 

Prvi dogodek »SBC pri vas« je potekal v Grosuplju, zaključili pa smo v januarju 2024 v Kamniku, in tako zaokrožili SBC pri vas v zaključeno celoto. Kaj vse smo slišali od navdihujočih govorov, izkušenj podjetnikov in mnenj lokalnih skupnosti, si lahko podrobneje preberete v nadaljevanju. 

SBC pri vas v Grosuplju: naš cilj je, da naredimo premike

SBC Grosuplje.jpg

»Danes je dan, da se povezujemo. Naš cilj je, da naredimo premike,« so na dogodku v Družbenem domu Grosuplje ugotavljali sogovorniki: Joc Pečečnik, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje, in Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica.


»SBC se zavzema, da bo Slovenija boljša, poštena, da ne bo revnih. Ne pristajamo na to, da nas bo kdo klical kapitalisti ali tajkuni. Naš namen je, da v tej družbi dodajamo in ustvarjamo, zato smo se v klubu odločili, da se bomo tudi mi približali lokalnim skupnostim, saj lahko le tako dosežemo več,« je povedal predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik.

 

SBC pri vas v Celju: »Skupno nastopanje članov SBC in občin za razvoj boljšega podjetniškega okolja«

SBC Celje.jpg

»SBC prihaja v regije z namenom, da se poveže z lokalnimi skupnostmi, da iščemo skupne rešitve in dolgoročno sodelovanje. Prepočasi se pridobivajo gradbena dovoljenja, tovrstni servis ni v službi podjetnikov, nujno je povezovanje regij, težava je tudi hitrost pridobivanj gradbenih dovoljenj,« je med drugim povedal Joc Pečečnik, predsednik SBC.

Uroš Lesjak, podžupan Mestne občine Celje
»Potrebna je decentralizacija, regionalno povezovanje, dialog med podjetji ter da si podjetniki med seboj pomagajo, izkušeni podjetniki morajo pomagati mladim podjetnikom. Občine ne smejo imeti izgovorov, da se nekaj ne da, morajo se dogovoriti z ministrstvi, da se problemi hitreje rešujejo.«

Dr. Rok Cajzek, GIC gradnje, član SBC
»Prepočasi se odvijajo postopki za pridobivanje gradbenih dovoljenj na občinah. Podjetniki v sodelovanju z občinami ustvarjalo številne pozitivne projekte, o katerih se pa premalo govori.« Predlagal je, da je lahko današnji dogodek začetek, da se bolj pogosto izpostavljajo tovrstni projekti. Njihovo podjetje je v sodelovanju z občino izgradilo 33 stanovanj, so zelo družbeno odgovorno podjetje.

 

SBC pri vas Trbovlje: Zgodba Dewesofta bi morala biti zgodba celotne Slovenije

SBC Trbovlje.jpg

»Ključna stvar je, kako zadržati mlade. Geografska pozicija je pomembna, ni pa nujna za zadržanje mladih, kar dokazuje tudi Dewesoft. Naš cilj je načrtovan razvoj lokalnega okolja po državi in manj koncentrirane moči v Ljubljani,« je dejal Joc Pečečnik, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. Cilj regijskih srečanj je, da se podjetja, SBC in lokalne skupnosti povežejo in sodelujejo, z namenom, da se klub regijam približa. Namen je, da bi s skupnimi iniciativami našli ključ za vplivanje na politiko države in tako pripomogla k boljšim pogojem za podjetništvo, je dejal predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik. 

Vračanje skupnosti 

Dr. Jure Knez, ustanovitelj Dewesofta in idejni oče Katapulta ter podpredsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, je dejal, da je v 25 letih podjetje zraslo do te mere, da lahko vrača lokalnemu okolju. To počne z infrastrukturo in vsem znanjem, ki ga premore. Iniciativa Dewesofta je spodbudila tudi nastanek Zasavskega podjetniškega inkubatorja. Ta ima infrastrukturo za pomoč podjetjem in deluje tudi na trgu,« je povedal Knez. 

 

SBC pri vas v Posavju: »Namesto regijske povezanosti in razvoja imamo vedno več odločitev iz Ljubljane«

SBC Krško.jpg

»Približevanje lokalnim skupnostim je prava pot za pridobivanje neposrednih informacij s terena o tem, katere spremembe potrebujemo v Sloveniji, da bi lahko slovenska podjetja še bolje delovala in bila na tujih trgih še bolj konkurenčna,« je na dogodku SBC pri vas, četrtem letošnjem te vrste, ki je potekal v prostorih Mestne občine Krško, dejal predsednik kluba Joc Pečečnik. Župana Brežic in Sevnice, Ivan Molan in Srečko Ocvirk, ter podjetnika Joc Pečečnik in Alen Šinko so se strinjali, da bi morala biti Slovenija regijsko bolj povezana. S tem bi bila močnejša, bolj razvojno naravnana in uspešnejša pri privabljanju mladih, perspektivnih kadrov v lokalno okolje. 

Kako, da v vladi ni nikogar, ki bi predlagal to rešitev? 
Kot pravi Alen Šinko, ustanovitelj in lastnik podjetja Kovis Group ter član upravnega odbora SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, so poleg infrastrukture eden največjih izzivov kadri. »Žal v Sloveniji primanjkuje kadra in o tem bi morali več razmišljati in iskati rešitve,« ugotavlja Šinko.

Kaj v Kovisu ponujajo, da privabijo mlade?

»Predvsem kreativno delo. Smo sistemski dobavitelj in partner globalnih podjetij. V podjetju smo ukinili sistem štipendij, saj tako lažje zadržimo najboljše kadre. Kadre usmerjamo v ustvarjanje višje dodane vrednosti in jim skušamo delo narediti čim bolj zanimivo,« je razložil Šinko. 

S tem, da je privabljanje mladih velik izziv, se strinja tudi Joc Pečečnik, ki pravi, da je lahko le regijska razpršenost moči jamstvo za zadrževanje mladih in regijski razvoj. »Mlade lahko zadržimo s konkurenčnim plačilom za opravljeno delo,« je prepričan Pečečnik, ki posebej izpostavlja previsoko obremenitev dela in nedomišljenost rešitev za trenutne izzive podjetnikov.

»Kako to, da v vladi ni nikogar, ki bi se spomnil, da bi omogočili delo upokojencem in jih oprostili davkov?« se je vprašal Pečečnik in ugotovil, da »trenutna vladna zgodba ni razvojna zgodba. Plače so preveč obdavčene in zaradi tega žal nismo konkurenčni.« 
 

SBC pri vas Murska Sobota: »Če bi imeli regije, bi imeli boljše zdravstvo in šolstvo« 

SBC MS.png

Strinjali so se, da sta v Pomurju doma tako podjetnost kot inovativnost. Zapleta se na ravni lokalno okolje–država. »Želimo ustvarjati okolje, v katerem bodo podjetniki dobrodošli. Ko pa pridemo do vrha piramide, se marsikatera dobra ideja ustavi. Zaviranje se dogaja na ravni birokracije, ki omejuje umeščanje v prostor,« je izpostavil Marko Virag, župan občine Beltinci. 

Podjetnica Sabina Sobočan je izpostavila težavo davkov. »Vlada mora sprejeti takšno davčno politiko, da bo talente, tudi tuje, privabila v Slovenijo,« je dejala lastnica in direktorica podjetja Varis Lendava ter članica SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. 

Štefan Pavlinjek, lastnik podjetja Roto Group in član upravnega odbora SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, pa je opozoril na težavo regij, ki Sloveniji zelo manjkajo. »Regija ima namreč svoj karakter gospodarstva, vpliva lahko na zdravstvo in šolstvo, zato država ne more imeti takšnega vpliva. Regije bi pri nas zelo potrebovali,« je prepričan Pavlinjek. 

 

SBC pri vas v Podravju: Potrebujemo več posluha podjetništvo in regijske prioritete

sbc pri vas podravje maribor.jpg

V okviru obiska v Podravju so podjetniki in župani v mariborskem Sodnem stolpu razpravljali o možnostih za tesnejše sodelovanje, nadaljnji podjetniški razvoj in več blaginje v lokalnem okolju. V razpravi so sodelovali župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič, županja občine Selnica ob Dravi dr. Vlasta Krmelj ter podjetniki, člani SBC: Joc Pečečnik, Marko Lukič, Kristina Kočet Hudrap in Milan Kuster. 

Izmenjali so dobre prakse in razpravljali o vprašanju decentralizacije, regijskega razvoja po vsej državi in privabljanja mladih v lokalna okolja. Strinjali so se, da bi na strani države potrebovali več posluha za podjetništvo in regijske prioritete, saj lahko le tako zagotavljamo skladen razvoj, višjo dodano vrednost in s tem večjo blaginjo za vse. 

Joc Pečečnik, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov in lastnik podjetja Elektronček, je poudaril skupno delovanje SBC in lokalnih skupnosti kot enega od ključnih namenov obiskov. SBC kot politično nevtralno združenje podjetnikov bo s programom, ki ga bo pripravil na podlagi obiskov, nagovoril vsakokratno politiko, da razmišlja in uvaja dobre rešitve v korist prebivalcev, ki temeljijo na zdravorazumskih podlagah, je povedal Pečečnik. 

Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, je dejal: »Zavzemam se za vzpostavljanje močnejšega regionalnega razvoja Slovenije in manjšo centralizacijo. Tega sporočila ne poudarjam le zato, ker sem župan velikega obmejnega mesta, ampak ker se je skozi zgodovino izkazalo, da so obmejna območja, ki mejijo na najbolj razvite regije v Evropi, lahko bolj razvita od drugih, in ne obratno. To je naš izziv in cilj.« 

Marko Lukić, član upravnega odbora SBC in lastnik podjetja Lumar IG, meni, da bi moral Maribor kot mesto in regijsko središče še krepiti pogoje za zagotavljanje konkurenčnosti, kar bi povečalo investicije podjetij na območju, pri tem pa ima zelo pomembno vlogo univerza. Po navedbah Kristine Kočet Hudrap, članice upravnega odbora SBC in lastnice podjetja Tiko Pro, podjetniki ne pričakujejo, da bo kdo drug naredil nekaj namesto njih, potrebujejo pa dialog. Izpostavila je naslednji podatek: 25 odstotkov prebivalcev Podravja odhaja na delo izven regije, bodisi v druge regije ali Avstrijo. Lahko se zgodi, da bo regija na srednji rok ostala brez delovno aktivnega prebivalstva, ki ne bo imelo več interesa, da ostane tukaj.

Županja občine Selnica ob Dravi dr. Vlasta Krmelj pomen sodelovanja med občinami in podjetji prepoznava v izmenjavi informacij, kaj kot skupnost želimo in potrebujemo na poti trajnostnega razvoja. Sodelovanje se lahko začne preko manjših pilotnih projektov.

Da bi bila navezava med podjetniki in gospodarstvom ter občinami in regijami na drugi strani lahko tesnejša, je prepričan Milan Kuster, lastnik podjetja Lunos, danes znanega pod imenom I-Vent. »Z obiski regij in občin sklepamo partnerstva, pripravljeni smo deliti izkušnje, znanje, pa tudi kapital, če to pripelje do rešitev, na podlagi katerih bomo vsi živeli bolje,« je dejal Kuster. 

Po dogodku so prisotni podravski župani in drugi predstavniki podravskih občin s SBC podpisali pismo o nameni za sodelovanje pri razvoju lokalnega okolja in prizadevanju za blaginjo in napredek. 
 

SBC pri vas v Portorožu: V Sloveniji moramo urediti tri ključna področja in postaviti načrt za 10 let vnaprej

SBC Portorož.jpg

Na dogodku so sodelovali župan občine Piran Andrej Korenika, župan občine Sežana Andrej Sila ter podjetniki Joc Pečečnik, Matjaž Murko in Andrej Klančar, vsi trije člani SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. 

Župana sta izpostavila potrebo po krepitvi dodatnih panog, ne zgolj turizma, zlasti na Obali, ter nujnost skladnega, povezanega razvoja podjetništva in investicij na eni in infrastrukturnih kapacitet na drugi strani. »Potrebujemo regionalni razvoj, usmerjeno politiko in kakovostno šolstvo. To so tri najpomembnejše politike. Na ravni države bi potrebovali načrt za 10 let vnaprej,« je prepričan Joc Pečečnik, ki se mu zdi ta trenutek največja težava pasivnost, saj se »pri nas nič ne zgodi.«

10-letni načrt na ravni države

Predsednik kluba Joc Pečečnik, lastnik podjetja Elektronček, ki je v četrtek napovedal, da bo podjetju Moda Mi&Lan s 600 tisoč evri pomagal poravnati dolgove in rešiti več kot 100 delovnih mest, se je strinjal s tem, kar sta povedala župana Korenika in Sila. Ocenil je, da je v Sloveniji problem centralizirano vodenje države, izpostavil je tudi okoljsko problematiko. »Primerjajmo tri države: Dansko, Avstrijo, Slovenijo. Uspešnost države se meri po kvaliteti storitev, ki jih ponuja. Cena javnih storitev je na Danskem 3.400 evrov, v Avstriji 2.800 evrov in v Sloveniji 7.500 evrov na prebivalca,« je bil nazoren Pečečnik, ki je kot primer dobre prakse omenil enostavnost pridobivanja gradbenega dovoljenja v Las Vegasu. 

V Sloveniji bi morali urediti okoljsko načrtovanje, da bi bilo enostavno in predvidljivo. Potrebujemo regionalni razvoj, usmerjeno politiko, kakovostno šolstvo – to so tri najpomembnejše politike. Na ravni države bi potrebovali načrt za 10 let vnaprej, je prepričan Pečečnik, ki se mu zdi trenutno največja težava pasivnost, saj se »nič ne zgodi, še kreganja ni več.«

 

SBC pri vas v Kranju: »Omamljeni smo od konjunkture, časi pa so čedalje bolj negotovi«

SBC Kranj.jpg

»V klubu stavimo na povezovanje z lokalnimi skupnostmi za regionalni razvoj. Želimo, da se ne razvija samo Ljubljana, ampak da bo razvoj skladen po vsej državi. Klub potuje po Sloveniji in se povezuje z župani in lokalnimi odločevalci ter išče rešitve za boljšo Slovenijo,« je dejal Joc Pečečnik in opozoril, da Slovenija, ko gre za poslovno okolje, v primerjavi s sosednjimi državami nazaduje. »Malo smo še omamljeni od konjunkture, ki se zdaj počasi zaključuje in po moji oceni prehaja v neko manj ugodno obdobje.« 
Rešitve v povezovanju in sodelovanju

Na vprašanje, kako okrepiti lokalno podjetništvo in ustvarjati novo vrednost, ki prinaša koristi celotni skupnosti, je kranjski župan Matjaž Rakovec odgovoril: »V Kranju se res trudimo, da vrnemo mestu nekdanji sloves Silicijeve doline, ki ga je imelo mesto po zaslugi nekdanjih industrijskih prvakov. Pred leto smo začeli s projektom TIP – talenti, inovativnost, podjetnost, ki vključuje sistematično delo z mladimi, mentorji in učitelji v povezavi z gospodarstvom.« 

Rakovec je izpostavil, da je glavni problem na vseh ravneh prostorska ureditev. »To je rak rana. Od leta 2018 čakamo na gradbeno dovoljenje za dom upokojencev. Potrebujemo 25 dovoljenj.« V Sloveniji bi bilo strateško pomembno imeti pokrajine, je prepričan Rakovec. »Problem je vzhodni del, ki je manj razvit od Ljubljane, Gorenjske, Goriške. Je pa težava, da bi vsi radi imeli pokrajine,« je dejal kranjski župan, ki se tudi sam, kot pravi, velikokrat prej kot politik počuti podjetnik. 

 

SBC pri vas Novo mesto: »Podjetniki smo trenutno v najslabši situaciji, naše delo ni cenjeno«

SBC Novo mesto.jpg

»V klubu stavimo na povezovanje z lokalnimi skupnostmi za regionalni razvoj. Želimo slišati vaše dobre in slabe prakse, kakšni so predlogi, da se ne razvija samo Ljubljana, ampak da bo razvoj skladen po vsej državi. SBC potuje po Sloveniji, to je naš že deveti takšen dogodek. Povezuje se z župani in lokalnimi odločevalci ter išče rešitve za boljšo Slovenijo,« je dejal in Joc Pečečnik opozoril, da Slovenija, ko gre za poslovno okolje, v primerjavi s sosednjimi državami nazaduje.

»Podjetniki smo trenutno v najslabši situaciji, naše delo ni cenjeno.« 
Poleg tega pa je Pečečnik še poudaril, da sta socialna država in perspektivno okolje za mlade nujno potrebna, če jih želimo zadržati doma. »A to bomo dosegli, če bo naša država bogata. Le bogata država je lahko socialna država in ima dobre servise. A naša država je po moji oceni na poti v bankrot.«
Neustrezne cestne povezave

Na vprašanje, kaj lahko občina Novo mesto naredi, da bo to okolje še bolj podjetniško privlačno, je novomeški župan Gregor Macedoni odgovoril: »Samozavestno lahko rečemo, da smo prestolnica slovenskega izvoznega gospodarstva.« Macedoni je še izpostavil, da pa je zagotovo potrebna ustrezna infrastruktura. In dodal, da zagotovo tudi ta del Slovenije nujno potrebuje tretjo razvojno os. 

 

SBC pri vas Postojna: »Odnos do gospodarstva je tak, kot bi imeli pilota, ki na letalu zavestno spušča gorivo«

SBC Postojna.jpg

»Verjamemo, da je srečna in uspešna Slovenija le homogeno razvita Slovenija. Verjamemo, da lahko združimo potenciale za skupen cilj, potrebujemo le več komunikacije in sodelovanja. Tako se lahko povežemo in vsi prispevamo k boljši državi,« je poudaril predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik. 

Kot je dejal Andrej Poljšak, podžupan občine Postojna, so največji izziv prostorski načrti, kjer gre za zelo dolge postopke, ki jih je treba vnaprej pripravljati. V Postojni imajo razpršene cone, podjetja delujejo tudi na drugih lokacijah izven con. Kam bi se želeli širiti? Izziv je usklajevanje poslovni con z območji Nature 2000, ki pokrivajo velik del površin v državi, je opozoril Poljšak. 

Le kot skupnost lahko postanemo boljši, zato so povezovanja, kot je današnje, tako pomembna. Tukaj pri nas je veliko mladih, inovativnih podjetnikov, kakršni ste bili tudi sami na začetku, je dejala vodja podjetniškega inkubatorja Perspektiva dr. Jana Nadoh Bergoč. 

 

SBC pri vas Koroška: Cene gradnje pri obnovi Koroške so 'mafijske' in so šle v nebo

SBC Koroška.jpg

V središču regijskega obiska, dvanajstega letos, so bile aktualne teme povezovanja za hitrejši razvoj lokalnega okolja, izmenjave dobrih praks in informacij, decentralizacije, privabljanja mladih v lokalna okolja ter javno zasebnih partnerstev, ki lahko pripomorejo k napredku in blaginji. 

Kot je dejal predsednik SBC Joc Pečečnik, so »regije glede na število občin ki jih imamo v Sloveniji, pravi odgovor na potrebo po bolj usklajenem razvoju Slovenije. Od Domžal do Slovenj Gradca se ne moreš pripeljati, ne da bi ti trikrat telefona 'ven vrglo'. Take zadeve so malenkosti, ki pa vplivajo na življenje in ne potrebujejo malo napora, da se uredijo.« 

Prenos pristojnosti z države na regije in občine je nujen. Tu blizu je Avstrija, kjer vidimo, da to funkcionira.

SBC pri vas Goriška: "Vlada naj za vsako novo neumnost ukine dve stari"

SBC Goriška.jpg

"Za vsako novo neumnost naj vlada ukine dve neumnosti iz preteklosti. Le tako je možen napredek." To je sporočilo podjetnikov in županov Goriške regije po današnjem regijskem srečanju SBC pri vas. 

Joc Pečečnik: "SBC pri vas je akcija, ki poteka eno leto. Njen namen je povezati nosilce lokalnega razvoja in najboljše slovenske podjetnike s ciljem, da izkoristimo vse potenciale, da bo Slovenija razvita bolj uravnoteženo in decentralizirano. Danes smo tu, da se pogovarjamo, da dajemo predloge in iščemo rešitve."

 

SBC pri vas Kamnik: »Imamo državo ugrabljeno s strani drugorazrednih uradnikov«

f6a72946f547017d0c9b761eeae060db.jpg

Poleg tega po si bili vsi sogovorci enotni, da je v Sloveniji velik problem neustrezne infrastrukture in birokratizacije, še več župan občine Komende je s prstom pokazal na problem javnih uradnikov: »Imamo državo ugrabljeno s strani drugorazrednih uradnikov. In oni vodijo celotno državo. Ministri, župani se menjavajo, ti uradniki, ki so nam ugrabili državo, ostajajo. Oni držijo državo v šahu.«

Kamniški župan je izpostavil pomen podjetništva v lokalnem okolju in zavedanja njihove pomembnosti: »Podjetniki so v Kamniku dobrodošli.«

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano