SBC pri vas v Posavju: »Namesto regijske povezanosti in razvoja imamo vedno več odločitev iz Ljubljane«

Dogodki

20. Marec 2023

SBC pri vas v Posavju: »Namesto regijske povezanosti in razvoja imamo vedno več odločitev iz Ljubljane«

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je bil v ponedeljek, 20. marca, na obisku v Krškem, kjer so se podjetniki srečali z župani in drugimi odločevalci iz posavskih občin. 

»Približevanje lokalnim skupnostim je prava pot za pridobivanje neposrednih informacij s terena o tem, katere spremembe potrebujemo v Sloveniji, da bi lahko slovenska podjetja še bolje delovala in bila na tujih trgih še bolj konkurenčna,« je na dogodku SBC pri vas, četrtem letošnjem te vrste, ki je potekal v prostorih Mestne občine Krško, dejal predsednik kluba Joc Pečečnik. Župana Brežic in Sevnice, Ivan Molan in Srečko Ocvirk, ter podjetnika Joc Pečečnik in Alen Šinko so se strinjali, da bi morala biti Slovenija regijsko bolj povezana. S tem bi bila močnejša, bolj razvojno naravnana in uspešnejša pri privabljanju mladih, perspektivnih kadrov v lokalno okolje. 

Cilj regijskih srečanj je, da se podjetja, SBC in lokalne skupnosti povežejo in sodelujejo, z namenom, da se klub regijam približa in da s skupnimi iniciativami najdemo ključ za vplivanje na politiko države, ki bo pripomogla k boljšim pogojem za podjetništvo, je dejal predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik.

Po besedah Janeza Kerina, župana Mestne občine Krško, ki je gostila dogodek, ima občina ugodno geografsko lego in dobro infrastrukturo, ki privablja podjetja, tudi tuja. 

»Kdor ima interes, lahko hitro blokira razvojne projekte«

Na okrogli mizi so podjetniki in predstavniki lokalnih skupnosti predstavili svoj pogled na izzive in priložnosti medsebojnega sodelovanja, o privabljanju mladih v lokalna okolja in o decentralizaciji Slovenije. 

Kot ugotavlja Ivan Molan, župan občine Brežice, dobro okolje in prostor za delovanje podjetnikov vključuje tako davčne predpise kot drugo zakonodajo, ki zadeva podjetniško aktivnost.

Občine znajo privabiti podjetja, problem pa Molan vidi v tem, da lahko pri nas vsak blokira projekte, kar zavira podjetniški in razmah lokalnega okolja. Potrebujemo spremembo zakonodaje, ki bi to spremenila, meni Molan, ob tem pa tudi močno regijsko povezovanje, saj se trenutno krepi centralizacija in občine ne morejo načrtovati razvoja, kot bi ga želele. 

Po besedah Srečka Ocvirka, župana občine Sevnica, ima največji vpliv na podjetništvo ravno država. Opaža, da so občine bistveno bolj odzivne kot država, kjer se stvari upočasnjujejo.

To je ponazoril s podatkom, da so občina pri nekaterih postopkih spreminjanja prostorskih aktov potrebuje mnenja velikega števila soglasodajalcev, pri spreminjanju občinskega prostorskega načrta skupno kar 37.

Ocvirk je izpostavil tudi težave s prometno infrastrukturo, občina tako nima neposredne povezave z avtocesto. Perspektivo predstavljajo mladi, ki pa, kot opaža, bežijo v izobraževalna središča, saj se jim ta zdijo privlačnejša, z več dogajanja, kot ga je v lokalnem okolju. 

KK_4883.JPG

Kako, da v vladi ni nikogar, ki bi predlagal to rešitev? 

Kot pravi Alen Šinko, ustanovitelj in lastnik podjetja Kovis Group ter član upravnega odbora SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, so poleg infrastrukture eden največjih izzivov kadri. »Žal v Sloveniji primanjkuje kadra in o tem bi morali več razmišljati in iskati rešitve,« ugotavlja Šinko.

Kaj v Kovisu ponujajo, da privabijo mlade? »Predvsem kreativno delo. Smo sistemski dobavitelj in partner globalnih podjetij. V podjetju smo ukinili sistem štipendij, saj tako lažje zadržimo najboljše kadre. Kadre usmerjamo v ustvarjanje višje dodane vrednosti in jim skušamo delo narediti čim bolj zanimivo,« je razložil Šinko. 

S tem, da je privabljanje mladih velik izziv, se strinja tudi Joc Pečečnik, ki pravi, da je lahko le regijska razpršenost moči jamstvo za zadrževanje mladih in regijski razvoj. »Mlade lahko zadržimo s konkurenčnim plačilom za opravljeno delo,« je prepričan Pečečnik, ki posebej izpostavlja previsoko obremenitev dela in nedomišljenost rešitev za trenutne izzive podjetnikov.

»Kako to, da v vladi ni nikogar, ki bi se spomnil, da bi omogočili delo upokojencem in jih oprostili davkov?« se je vprašal Pečečnik in ugotovil, da »trenutna vladna zgodba ni razvojna zgodba. Plače so preveč obdavčene in zaradi tega žal nismo konkurenčni.« 

Digitalizacija in družbena infrastruktura

Župan Brežic Ivan Molan pravi, da so kot občina sicer zanimivi za delovno silo, imajo tudi neposredno povezavo z avtocesto, kar je prednost. Velika težava zanje pa je, da nimajo tako imenovanega izven nivojskega križanja, kar je odvisno od volje države. Doslej s predlogi, naj se to uredi, žal niso bili uspešni.

Župan Sevnice Srečko Ocvirk pa je izpostavil pomen digitalizacije in kakovosti življenja. »Osnovna infrastruktura je danes pogoj, o katerem ne smemo razpravljati. Kakovost življenja dvigujeta digitalizacija in družbena infrastruktura. Na teh točkah se dopolnjujeta javni in podjetniški sektor, ki ustvarja novo vrednost.« Kot pravi, lahko mladim karierni razvoj ponudijo podjetja, družbeni razvoj pa lokalno okolje.

Ocvirk je posebej poudaril pomen integracije delovne sile. V Sevnici je tako danes med delovno aktivnimi že 15 % tujcev, ključna za vse tuje delavce pa je prav integracija. 

Pri regijah capljamo zadaj 

Ivan Molan je opozoril na to, da bi »v Sloveniji morali imeti regije že davno nazaj, mi pa imamo vedno večjo centralizacijo. S tem pa ni napredka, ki bi ga prineslo regijsko povezovanje.«

KK_4865.JPG

Joc Pečečnik je osvetili cilje kluba z regijskim povezovanjem. »Edina politika kluba je tista, ki zasleduje cilje za boljše gospodarsko okolje,« je dejal Pečečnik.

SBC bo v prihodnjih mesecih po osrednjeslovenski, savinjski, zasavski in posavski obiskal preostale regije in nato v sodelovanju z župani pripravil manifest s predlogi za boljše poslovno okolje, ki ga bo naslovil na odločevalce na državni ravni, je napovedal Joc Pečečnik. 

Župani Krškega, Sevnice, Brežic in Kostanjevice na Krki so ob koncu dogodka s SBC podpisali pismo o nameri za sodelovanje pri razvoju lokalnega okolja in prizadevanju za blaginjo in napredek. 

KK_4944.JPG

KK_4940.JPG

KK_4951.JPG

Prihodnji v seriji regijskih dogodkov bo aprila v Prekmurju. 

Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih FacebookInstagram in LinkedIn.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano