Zlata vodila

Člani SBC – združeni v odličnosti

 

SBC Klub slovenskih podjetnikov je nastal leta 2014 in združuje 361 članov (november 2022), ki poslujejo nadpovprečno uspešno in so do poslovnih rezultatov prišli z lastno idejo ali kot nasledniki družinskih podjetij in z lastnim trudom. Ta skupina podjetij ima 23 % višjo dodano vrednost od povprečja v slovenskem gospodarstvu, v zadnjih 5 letih pa so podjetja iz skupine prodajo povečala za 54 %, izvoz podjetij iz skupine pa je zrasel za 137 %.

6

zlatih vodil SBC

Kluba slovenskih podjetnikov
 

1. Nadpovprečnost, odgovornost, poštenost.
V SBC – Klub slovenskih podjetnikov se združujemo nadpovprečno uspešni slovenski podjetniki, ki smo začeli svojo podjetniško pot z lastno idejo in/ali izhajamo iz družinskih podjetij, obenem pa nismo sodelovali v tajkunskih zgodbah, zlasti tistih povezanih s politiko. Vsakdo, ki se pridruži, se mora izkazovati tudi s plačilom vseh dajatev državi in nekaznovanostjo.
 
2. Politična nevtralnost.
Člani SBC – Kluba slovenskih podjetnikov nismo člani nobene politične stranke in podpiramo apolitičnost kluba, to je nevtralnost do vseh političnih strank v Sloveniji. Želimo in pričakujemo, da slovenske politične stranke ne bodo le poslušale naših strokovnih argumentov na podlagi naših izkušenj, ampak da bodo tudi uresničile naše predloge in zahteve.
 
3. Za razvojni preboj in podjetniško Slovenijo.
Zato zlasti na gospodarskem in javnofinačnem podočju prek kluba intenzivno komuniciramo z vsemi političnimi strankami zahtevajoč, da skupaj oblikujemo ukrepe za močan razvojni preboj Slovenije. Ta razvoj bo kakovosten le, če bo temeljil na hrbtenici njenega gospodarstva, to pa so odgovorni in nadpovprečno uspešni domači podjetniki. Člani prek SBC – Kluba slovenskih podjetnikov želimo tako prispevati tudi k prijaznejšemu podjetniškemu okolju v Sloveniji.
 
4. Medsebojno poslovno prijateljstvo in krepitev prepoznavnosti Slovenije.
Člani SBC si prek skupne prijateljske zaveze med člani pomagamo in sodelujemo, s tem pa omogočamo drug drugemu in klubu lažji dostop na domači in svetovne trge. Na svetovnih trgih krepimo prepoznavnost Slovenije in vrhunskega slovenskega podjetništva.
 
5. Negovanje mladih talentov in vrhunskega razvoja v sožitju z naravo.
Člani prek SBC posebej negujemo in podpiramo mlade talente in podjetnike, zlasti pri uresničevanju njihovih podjetniških iniciativ. SBC in njegovi člani spodbujamo razvoj naprednih, okolju prijaznih tehnologij in poslovnih modelov z visoko dodano vrednostjo.
 
6. Povezovanje z lokalno skupnostjo za razvoj podjetništva in preprečevanje revščine. 
Člani v klubu SBC podpiramo nacionalne projekte, ki bodo krepili in skupaj z lokalnimi skupnostmi zagotavljali dolgoletni razvoj podjetništva, ter posledično skrbeli za preprečevanje revščine in socialnih stisk. Oblikovali smo inovativen projekt Sonce za otroke, kjer člani donirajo sredstva za postavljanje sofisticiranih tehničnih skulptur v obliki sončnice, ki so hkrati tudi sončna elektrarna. Prihodki od proizvodnje električne energije klub SBC skupaj z lokalno skupnostjo usmeri za dolgoročen razvoj podjetništva in preprečevanje socialnih stisk.