SBC pri vas v Celju: »Skupno nastopanje članov SBC in občin za razvoj boljšega podjetniškega okolja«

Dogodki

16. Februar 2023

SBC pri vas v Celju: »Skupno nastopanje članov SBC in občin za razvoj boljšega podjetniškega okolja«

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je v seriji obiskov po slovenskih regijah tokrat gostoval v Celju. Z obiski klub vzpostavlja partnerstva za razvoj boljšega podjetniškega okolja ter na področju načrtovanja industrijskih in regionalnih projektov. Predsednik SBC in župani so podpisali pismo o nameri, s katerim so se zavezali medsebojnemu sodelovanju in iskanju rešitev za razvoj, večjo blaginjo, lokalni napredek in krepitev policentričnega razvoja države. 

Dogodka se je udeležilo več kot 100 podjetnikov in predstavnikov lokalnega okolja.

»SBC prihaja v regije z namenom, da se poveže z lokalnimi skupnostmi, da iščemo skupne rešitve in dolgoročno sodelovanje. Prepočasi se pridobivajo gradbena dovoljenja, tovrstni servis ni v službi podjetnikov, nujno je povezovanje regij, težava je tudi hitrost pridobivanj gradbenih dovoljenj,« je med drugim povedal Joc Pečečnik, predsednik SBC.

SBC Pri vas Celje 1.jpg

Uroš Lesjak, podžupan Mestne občine Celje
»Potrebna je decentralizacija, regionalno povezovanje, dialog med podjetji ter da si podjetniki med seboj pomagajo, izkušeni podjetniki morajo pomagati mladim podjetnikom. Občine ne smejo imeti izgovorov, da se nekaj ne da, morajo se dogovoriti z ministrstvi, da se problemi hitreje rešujejo.«

Branko Kidrič, župan, Rogaška Slatina
»Prostorski pogoji so temelj za razvoj podjetništva, iluzorno je, da mladi iščejo v manjših občinah zaposlitve, za katere ne obstajajo delovna mesta. Občine so pri prostorskih aktih zelo odvisne tudi od ministerstev, potrebno je izmenjava mnenj in potreb med podjetniki in občino. Skrbi ga, da bodo planirani regionalni prostorski načrti še otežili podjetnikom postopke.«

Anton Kisovar, Tehnos, član SBC
»Decentralizacija je nujna, glede gradbenih dovoljenj pa se je potrebno tudi zavedati, da podjetnik pride na občino po dovoljenje relativno pozno, zato je pomembno, da podjetnik prične s postopki pravočasno.« Izpostavil je tudi, da je v podjetništvu veliko lažje, ko si podjetje že ustvari ugled in postane večje, medtem ko je za manjša in neuveljavljena podjetja vedno veliko težje. 

Dr. Rok Cajzek, GIC gradnje, član SBC
»Prepočasi se odvijajo postopki za pridobivanje gradbenih dovoljenj na občinah. Podjetniki v sodelovanju z občinami ustvarjalo številne pozitivne projekte, o katerih se pa premalo govori.« Predlagal je, da je lahko današnji dogodek začetek, da se bolj pogosto izpostavljajo tovrstni projekti. Njihovo podjetje je v sodelovanju z občino izgradilo 33 stanovanj, so zelo družbeno odgovorno podjetje.

Izidor Krivec, Celjske mesnine, član SBC je povedal, da imajo dobre izkušnje s pridobivanjem gradbenih dovoljenj v Celju, v ostalih občinah, kjer delujejo, to poteka bistveno počasneje, so pa ti procesi zelo odvisni od ljudi, ki so zaposlenih na teh delovnih mestih. Omenil je občino Graz v Avstriji, kjer so podjetnikom ponujena brezplačna zemljišča z že urejeno komunalno opremo. Decentralizacija je zelo pomembna, saj se tako ohranjajo delovna mesta na podeželju in v manjših občinah in mestih.

Bogomir Strašek iz podjetja KLS Ljubno je povedal, da je tovrstna tema, ki se jo je lotil SBC zelo dobra in zelo široka. Težavo vidi v motivaciji. Po njegovem mnenju se vse da narediti, če je prava motivacija, ki ne sme pojenjati.

Predsednik Joc Pečečnik in več članov SBC, ki združuje lastnike najuspešnejših slovenskih podjetij, se je srečalo z župani 16 občin Savinjske regije, ki so tesno medsebojno povezane. Pomemben del te povezanosti je tudi sodelovanje s podjetniki, ki imajo eno od poglavitnih vlog pri razvoju lokalnega okolja, zagotavljanja delovnih mest in s tem zagotavljanju blaginje. Ob njih pa tudi vsi tisti, ki na svojem področju prispevajo svoj delež znanja, izkušenj in prizadevanja za napredek. 

Sogovorniki so spregovorili o ključnih temah, ki so pomembne za policentrični razvoj lokalnega okolja, spodbujanje podjetništva ter prispevka k napredku družbe in zagotavljanju blaginje. Predstavili so tudi dobre prakse sodelovanja med podjetniki in lokalnimi skupnostmi ter privabljanja mladih talentov v lokalno okolje.

SBC Pri vas Celje 3.jpg

Pismo o nameri med SBC in občinami, s katerim so se zavezali medsebojnemu sodelovanju in iskanju rešitev za razvoj, večjo blaginjo, lokalni napredek in krepitev policentričnega razvoja države, je podpisalo vseh 16 županov, ki so bili včeraj prisotni na dogodku. Pred tem sta zaradi napovedane neudeležbe pismo o nameri podpisala še dva župana. Vsi ostali župani so sporočili, da se dogodka ne bodo utegnili udeležiti, nihče pa ni izrecno sporočil, da pisma o nameri ne bo podpisal.

Prihodnji v seriji regijskih dogodkov bo v sredini marca v Trbovljah. 

Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih FacebookInstagram in LinkedIn.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano