Organizacija

450

podjetij, članov je povezanih v SBC

Klub slovenskih podjetnikov

Najvišji organ SBC – Kluba slovenskih podjetnikov je skupščina, ki jo sestavljajo prav vsi člani SBC (klub ima 450 članov, podatek za december 2023). Skupščina voli tako predsednika kluba kot člane 13-članskega upravnega odbora (UO). Skupščina kluba je marca 2023 izvolila prvi sestavi nadzornega odbora (NO) in senata kluba, ki imata vsak po 5 članov. 

Predsednik kluba je Joc Pečečnik, ki je bil izvoljen na skupščini julija 2021 za mandat treh let. Pred tem sta klubu predsedovala dr. Jure Knez (junij 2020-junij 2021), ki ostaja član UO tudi v mandatu 2021-2025, in Marjan Batagelj, ki je klub vodil od ustanovitve januarja 2014 do junija 2020.

Predsednik kluba
INTERBLOCK • JOC PEČEČNIK • predsednik_02.jpg

Joc Pečečnik

Elektronček

Podpredsednika kluba
AKRAPOVIČ • IGOR AKRAPOVIČ • podpredsednik.jpg

Igor Akrapovič

Akrapovič

DEWESOFT • JURE KNEZ • podpredsednik.jpg

Jure Knez

Dewesoft

Upravni odbor

Upravni odbor SBC skupščina SBC voli za obdobje treh let, sestavlja ga 11 članov SBC in prejšnji predsednik SBC.
Če imate vprašanja ali predloge za upravni odbor, jih lahko naslovite na: uo@sbc.si.

Marko_Bitenc_Kirurgija_Bitenc-220_pp_crop.jpg

Marko Bitenc

Kirurgija Bitenc

Martin_Jezersek_Jezersek_gostinstvo-124_pp_crop.jpg

Martin Jezeršek

Jezeršek

 

TIKO PRO • KRISTINA KOČET HUDRAP • član od 2017.jpg

Kristina Kočet Hudrap

Tikopro

POS_Elektroncek_Janko_Kuhar.jpg

Janko Kuhar

Pos Elektronček

LUMAR INŽENIRING • MARKO LUKIĆ • član od 2017.jpg

Marko Lukič

Lumar Inžinering

Roto_Stefan_Pavlinjek-1024x1024.jpg

Štefan Pavlinjek

Roto Group

KOVIS • ALEN ŠINKO • član od 2014.jpg

Alen Šinko

Kovis

Volenik •  Andrea Volenik • član od 2018_GOLD.jpg

Andrea Volenik

Volenik

AKRAPOVIČ • IGOR AKRAPOVIČ • podpredsednik.jpg

IGOR AKRAPOVIČ

Akrapovič

DEWESOFT • JURE KNEZ • podpredsednik.jpg

Jure knez

Dewesoft

BLAŽIČ, ROBNI TRAKOVI • MIHAEL BLAŽIČ • ustanovitelj.jpg

Mihael blažič

Blažič robni trakovi

SIBINČIČ KRIŽANEC • JAN SIBINČIČ • član od 2022.jpg

JAN SIBINČIČ

Sibinčič Križanec Novak

Nadzorni odbor

Petčlanski nadzorni odbor skupščina izvoli za obdobje štirih let izmed članov kluba. Predsednik nadzornega odbora je Ivan Simič.
Če imate vprašanja ali predloge za nadzorni odbor, jih lahko naslovite na: nadzorniodbor@sbc.si.

SIMIČ & PARTNERJI • IVAN SIMIČ • član od 2019.jpg

IVAN SIMIČ

Simič & Partnerji

GEA COLLEGE • KATJA KRAŠKOVIC • član od 2018.jpg

KAtja Kraškovic

GEA College

 

PODKRIŽNIK • IZTOK PODKRIŽNIK • član od 2018.jpg

IZTOk PODKRIŽNIK

Podkrižnik

GAŠPER ČARMAN • EVINO • član od 2022.jpg

GAŠPER ČARMAN

Evino

LABENA • BORUT ČEH • član od 2019.jpg

BORUT ČEH

Labena

Senat

Petčlanski senat kluba skupščina izvoli za obdobje štirih let. V senat so lahko izvoljeni člani, ki so vsaj 7 let člani kluba. Predsednik senata je Aleksander Vrtač.
Če imate vprašanja ali predloge za senat, jih lahko naslovite na: senat@sbc.si.

AVTOHIŠA VRTAČ • ALEKSANDER VRTAČ • član od 2014.jpg

ALEKSANDER VRTAČ

Avtohiša Vrtač

MIK • FRANCI PLIBERŠEK • član od 2014.jpg

FRANCI PLIBERŠEK

MIK Celje

 

ŠPICA INTERNATIONAL • TONE STANOVNIK • član od 2014.jpg

TONE STANOVNIK

Špica International

CONDITUS • EMA POGAČAR • član od 2014.jpg

EMA POGAČAR

Conditus

Siliko • Janez Koprivec • ustanovni član_GOLD.jpg

Janko koprivec

Siliko

Izvršna direktorica
SBC • KATARINA KARLOVŠEK.jpeg

KATARINA KARLOVŠEK

Izvršna direktorica