Aktualni razpisi: Od turizma pa vse do »Covid kredita«

Razpisi Razpis potekel

12. Januar 2022

Aktualni razpisi: Od turizma pa vse do »Covid kredita«

Tokratni razpisi so namenjeni tako za mikro, mala, srednje velika kot tudi za velika podjetja. Pregled aktualnih razpisov je pripravilo podjetje Tiko Pro, ki je specializirano za svetovanje podjetjem pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev. Za več informacij pišite na: info@tiko-pro.si.  

Preverite izbor:

-       Mikrokredit

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. Več o razpisu si lahko preberete na povezavi.

-       COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom. Več o razpisu si lahko preberete na povezavi.

-       Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Več o razpisu si lahko preberete na povezavi.

-       Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Več o razpisu si lahko preberete na povezavi.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano