Razpis kategorija

P7 2021 - Mikrokredit

31. 12. 2021

Datum: 31. 12. 2021 12:13 - 20. 01. 2022

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija. 

Cilji javnega razpisa so: - ohranitev delovnih mest, - spodbujanje nastanka novih delovnih mest, - spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva, - omogočiti hiter dostop MP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: - ročnosti kredita, - možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, - brez stroškov odobravanja in vodenja, 2 - nižjih zavarovalnih zahtevah.

Rok za oddajo vlog: 20.01.2022 do 14.00 ure, 10.02.2022 do 14.00 ure, 01.03.2022 do 14.00 ure

UPRAVIČENCI

Podjetja, ki:

- imajo status mikro ali malega podjetja,

- so ustanovljena in delujejo kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah

- imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške se upoštevajo:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

KREDITNI POGOJI

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR :

  • Zavarovanje: 5 menic podjetja
  • nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
  • ročnost kredita do 60 mesecev
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Menite da je članek koristen?

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.