SBC know-how: Izkoriščanje lastnih sredstev - prednosti notranjih virov financiranja

Izbrani nasveti

25. April 2023

SBC know-how: Izkoriščanje lastnih sredstev - prednosti notranjih virov financiranja

Financiranje predstavlja temelj rasti za vsako podjetje, ne glede na njegovo velikost ali sektor delovanja. Brez ustreznih finančnih sredstev podjetja ne morejo dosegati svojih poslovnih ciljev in širiti poslovanja. V današnjem konkurenčnem gospodarskem okolju je zagotavljanje in uporaba primernega financiranja podjetja ključnega pomena.

Avtor: Nejc Apšner, član sekcije SBC Mladi in direktor podjetja Nekster Finance, d. o. o. 

Financiranje, kot smo že pisali v preteklem članku (z naslovom: Razumevanje in izbira ustreznega finančnega vira za rast podjetja), lahko temelji na notranjih in zunanjih virih, pri čemer notranji viri predstavljajo sredstva, ki jih podjetje pridobi s svojim delovanjem, brez zanašanja na dodatne zunanje vire. V tem prispevku se bomo osredotočili na notranje vire financiranja in njihovo pomembnost za podjetja.


Notranji viri financiranja vključujejo denarna sredstva, pridobljena znotraj podjetja, ki obsegajo predvsem dobiček, zmanjšanje obratnega kapitala, uporabo presežnih sredstev, prodajo naložb in zmanjšanje stroškov. Ti viri financiranja omogočajo podjetjem nadaljnjo rast in razvoj, obenem pa zmanjšujejo potrebo po zunanji zadolženosti in njenih morebitnih negativnih posledicah na poslovanje.


1.     Uporaba dobička: Dobiček predstavlja del prihodkov, ki ostane po kritju vseh stroškov poslovanja. Podjetja lahko dobiček uporabijo za financiranje novih projektov ali investicij, pri čemer ni dodatnih stroškov povezanih z zunanjim financiranjem. Pomembno je, da podjetje zadrži določen del dobička za morebitne nepredvidene stroške ali situacije.


2.     Uporaba presežnih sredstev: Presežna sredstva so tista, ki presegajo minimalne potrebe podjetja. Uporabljajo se lahko za financiranje novih projektov ali izboljšanje obstoječih, na primer za nakup nove opreme ali izboljšanje proizvodnih procesov.


3.     Zmanjšanje obratnega kapitala: Obratni kapital je razlika med kratkoročnimi sredstvi (denarna sredstva, terjatve od kupcev, zaloge) in kratkoročnimi obveznostmi (obveznosti do dobaviteljev, plače, drugi stroški). Z zmanjšanjem obratnega kapitala podjetje pridobi več sredstev za financiranje svojih dejavnosti, na primer z zmanjšanjem zalog, skrajšanjem rokov plačila dobaviteljem ali izboljšanjem procesov za hitrejše izterjave terjatev od kupcev.


4.     Prodaja naložb: Podjetje lahko proda svoje naložbe, kot so delnice drugih podjetij, premičnine ali nepremičnine, da pridobi denar za financiranje svojih dejavnosti. Ta način financiranja je pogosto uporabljen pri podjetjih z velikim številom naložb, ki jih ne potrebujejo več.


5.     Zmanjšanje stroškov: Z optimizacijo poslovnih procesov podjetje lahko zmanjša stroške, s čimer prihrani denar, ki bi ga sicer porabilo za plačilo zunanjih storitev ali materialov. Na primer, podjetje lahko zmanjša odpadke ali skrajša čas proizvodnje, kar vodi v nižje stroške. Večja razpoložljivost denarja omogoča naložbe v razvoj ali druge namene.

Upravljanje notranjih virov financiranja je bistvenega pomena za podjetja, saj zahteva temeljito finančno načrtovanje in učinkovito upravljanje sredstev ter denarnih tokov. Podjetja morajo biti previdna glede morebitnih pasti pri notranjem financiranju, na primer preobsežnih dolgoročnih projektov, ki lahko vodijo v finančno nestabilnost.

Čeprav se pridobivanje zunanjih virov financiranja morda zdi privlačnejše zaradi višjih zneskov, ki jih lahko ponudijo, je ključno razumeti, da dolgoročna zadolženost lahko povzroči negativne posledice za poslovanje in boniteto podjetja. Visoka raven dolga lahko zmanjša likvidnost podjetja in poveča stroške financiranja, kar lahko vodi v težave pri izpolnjevanju dolgoročnih obveznosti.

Zaradi tega je nujno, da podjetja izkoristijo različne vire financiranja v skladu s svojimi potrebami in cilji ter skrbijo za svoje notranje vire financiranja, da zmanjšajo potrebo po dolgoročni zadolženosti in zagotovijo stabilnost poslovanja.

Povzemajoč, notranji viri financiranja so ključni za uspešno poslovanje podjetij. Podjetja morajo biti pozorna na možnosti financiranja, ki jih ponujajo lastna sredstva, in jih uporabiti kot primarno možnost za financiranje. Poleg tega je pomembno, da se podjetja zavedajo pasti, ki lahko nastanejo pri notranjem financiranju, in znajo učinkovito upravljati svoje notranje vire financiranja. S tem bodo zagotovila dolgoročno finančno stabilnost in uspeh poslovanja.

Na koncu je pomembno poudariti, da finančno upravljanje ni nekaj, kar bi podjetja morala izvajati zgolj v časih krize. To bi moral biti neprekinjen proces, saj pravilno upravljanje finančnih tokov v podjetju zagotavlja njegovo dolgoročno stabilnost in rast.


Nejc Apšner je direktor podjetja Nekster Finance, d.o.o., fintech podjetja z edinstvenim pristopom, ki je v slovensko gospodarstvo prelilo že več kot 400 milijonov evrov. Njihove sodobne tehnološke rešitve pomagajo podjetjem do enostavnega upravljanja vsakodnevne likvidnosti. Če potrebujete pomoč pri vzpostavitvi boljšega upravljanja financ svojega podjetja in pri pridobivanju finančnih sredstev, vam njihovi strokovnjaki pomagajo pripraviti rešitev, narejeno po meri vašega podjetja. Za več informacij pišite na nejc@nekster.com.KNOW-HOW SREDIŠČE: PROSTOR ZA UPORABNE NASVETE

Know-how središču SBC objavljamo uporabne nasvete za pomoč pri poslovanju. Nasvete pripravljamo v sodelovanju s člani SBC, poslovnimi partnerji kluba in drugimi eksperti za poslovna področja.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.