Na voljo so ugodna posojila do 1,25 milijona evrov

Izbrani nasveti

31. Marec 2023

Na voljo so ugodna posojila do 1,25 milijona evrov

Pri Slovenskem podjetniškem skladu so na voljo posojila za mikro, mala in srednje velika podjetja v višini do 1,25 milijona evrov. Prednost posojil je njihovo lažje in hitrejše pridobivanje. 

Več informacij
 o razpisu na tej povezavi. 

Tudi letos je v okviru Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) odprt razpis za garancijo kredita in subvencijo obrestne mere.

Mikro, mala in srednje velika podjetja lahko s pomočjo garancije Sklada in subvencijo obrestne mere lažje in hitreje pridobijo bančne kredite. Namen kredita so lahko obratna sredstva (stroški plač, materiala in blaga ter storitev) ali investicije (nakup novih strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški gradnje ter obnova ali nakup poslovnega objekta).

Podjetja s tem razpisom pridobijo ugodne pogoje financiranja pri bankah, saj banke, z zagotovitvijo vračila posojila od Podjetniškega sklada lažje odobrijo kredit. 

Obrestna mera, 6-mesečni EURIBOR + 0,35 do 0,85 odstotkov, je odvisna od linije kredita. Podjetja lahko zaprosijo za zavarovanje kredita v višini 60 do 80 odstotkov , za kredite v višini do 1,25 milijona evrov, za investicije ter obratna sredstva do 200.000 EUR za srednje velika podjetja in do 100.000 evrov za mikro in mala. 

Podjetje lahko koristi moratorij do 24 mesecev in si zagotovi daljšo ročnost kredita, do 10 let. 

Stroški odobritve garancije se ne zaračunajo.Dobro je vedeti

Z
a prijavo na razpis je najbolj pomembno, da podjetje pridobi odobritev kredita s strani banke. 

Izbrane banke, ki sodelujejo pri razpisu: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d.

Prvi rok za oddajo vlog na SPS je 15. april 2023.

Informacijo so pripravili pri članu SBC, v podjetju Tiko Pro d.o.o., kjer za vas pregledajo pogoje prijave na razpis ter vam pripravijo poslovni in finančni načrt za odobritev bančnega kredita ter za SPS. Za vas lahko pripravijo celotno vlogo in jo oddajo na dogovorjen rok. Več informacij: info@tiko-pro.si   
 

Vse informacije o razpisu na tej povezavi. 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano