INFO KORONAVIRUS: (nepovratna sredstva) Na voljo 10 milijonov € za nakup covid-19 zaščitne opreme

Izbrani nasveti

20. Julij 2020

INFO KORONAVIRUS: (nepovratna sredstva) Na voljo 10 milijonov € za nakup covid-19 zaščitne opreme

INFO KORONAVIRUS: (nepovratna sredstva) Na voljo 10 milijonov € za nakup covid-19 zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv podjetjem za nakup covid-19 zaščitne opreme, kot so zaščitne maske in rokavice, razkužila, brezstični termometri ... Sofinanciranje opreme je v višini 200 evrov na zaposlenega oziroma od 1.000 do 9.999 evrov na podjetje. Člani SBC imajo pri podjetju Tiko pro, ki je specializirano za pridobivanje nepovratnih sredstev, posebno ugodnost.  Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. V okviru projekta se podjetjem sofinancira nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa covid-19.

KDO SE LAHKO PRIJAVI, UPRAVIČENI STROŠKI, ROK ZA ODDAJO

>>> Upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih. >>> Višina sofinanciranja: 200 evrov na zaposlenega oziroma od 1.000 do 9.999 evrov na podjetje >>> Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov: od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020 >>> Upravičeni stroški:  Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti:
  • zaščitne maske obrazne — pralne — največ do 4 € na posamezen kos
  • zaščitne maske obrazne — za enkratno uporabo — največ do 1  € na posamezen kos
  • zaščitne rokavice — največ do 0,10 € na posamezen kos
  • razkužila — največ do 20 € na liter
  • termometri za merjenje telesne temperature — brezstični, — največ do 50 € na posamezen kos
>>> Rok za oddajo prijave: 31. oktober 2020
 

Več informacij o javnem pozivu na tej povezavi.

Posebna ugodnost za člane SBC

V podjetju Tiko pro so za člane SBC pripravili posebno ugodnost - plačilo storitve prijave vloge le v primeru odobrenih sredstev.
Več informacij o javnem pozivu in prijavi: Ana Kovačič, vodja prodaje in marketinga SLO M: +386 70 910 127 E: ana@tiko-pro.si W: www.tiko-pro.si

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano