Nepovratna sredstva za investicije podjetij v regijah SAŠA in ZASAVJE

Razpisi SAMO ŠE 12 DNI

29. Maj 2024

Nepovratna sredstva za investicije podjetij v regijah SAŠA in ZASAVJE

Namen in cilj razpisa

Namen javnega razpisa je gospodarsko prestrukturiranje Zasavske premogovne regije in SavinjskoŠaleške premogovne regije (SAŠA) s spodbujanjem novih delovnih mest ter raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga.

Cilji, h katerim prispeva javni razpis, so:

 • dvig dodane vrednosti na zaposlenega v premogovni regiji,
 • zmanjšanje odvisnosti gospodarstva Zasavske in SAŠA premogovne regije od fosilnih goriv,
 • večje število (tujih/domačih) investicij v premogovni regiji,
 • diverzifikacija gospodarstva v premogovni regiji.

Upravičenci

 • Mikro, mala, srednja in velika podjetja.
 • Pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko.
 • Regija: SAŠA, Zasavje.
 • Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih.

Ožje vplivno območje Zasavje:

 • Občina Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Širše vplivno območje Zasavje:

 • Občina Litija.

Ožje vplivno območje SAŠA:

 • Mestna občina Velenje, občina Šmartno ob Paki in Šoštanj.

Širše vplivno območje SAŠA:

 • Občina Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava.

Upravičeni stroški

 • Stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema); stroji in oprema najmanj 50% vrednosti operacije,
 • stroški zakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine),
 • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. 

Višina sofinanciranja

 • Do 60% upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja.
 • Do 50% upravičenih stroškov za srednja podjetja.
 • Do 40% upravičenih stroškov za velika podjetja.

Kontaktirajte nas

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.