Ekonomsko ogledalo, povej, kakšno je gospodarsko stanje v deželi tej ...

Izbrani nasveti

16. April 2024

Ekonomsko ogledalo, povej, kakšno je gospodarsko stanje v deželi tej ...

Na Uradu za makroekonomske analize in razvoj so izdali Ekonomsko ogledalo, v katerem so strnili ugotovitve o stanju gospodarstva v minulih mesecih. 

Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu je bilo v prvem četrtletju še vedno slabše kot v enakem lanskem obdobju, a boljše kot ob koncu leta, ugotavljajo na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Ob umirjanju cenovnih gibanj se je izboljšalo pri potrošnikih in v storitvah. Tudi kratkoročni gospodarski kazalniki v prvih dveh mesecih nakazujejo nadaljnje okrevanje in so, razen gradbeništva, večinoma dosegli ravni izpred enega leta.

Realni blagovni izvoz in uvoz sta se februarja sicer nadalje tekoče zmanjšala, v primerjavi z letom prej je bil izvoz višji, uvoz ostaja nižji. Na zunanjetrgovinska gibanja je, podobno kot v predhodnih mesecih, vplivalo zlasti počasno gospodarsko okrevanje v naših glavnih trgovinskih partnericah iz EU. Vrednosti kazalnikov konkurenčnosti so se v prvem četrtletju 2024 še izboljšale, vendar še vedno nakazujejo neugoden cenovno-konkurenčni položaj slovenskih izvoznikov.

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je februarja nadalje povečala. Od začetka leta se je okrepila v vseh skupinah panog po tehnološki zahtevnosti in v prvih dveh mesecih tudi nekoliko presegla ravni izpred leta. Vrednost opravljenih gradbenih del se je januarja znižala in je bila po dveh letih prvič nižja tudi na letni ravni. Razpoložljivi podatki nakazujejo krepitev potrošnje gospodinjstev, ki so v začetku leta medletno več trošila predvsem za turistične storitve, trajne in poltrajne dobrine in živila.

Upadanje števila brezposelnih in rast števila delovno aktivnih sta se v začetku leta nadaljevala. Povečanje števila delovno aktivnih je bilo januarja ob metodološki spremembi nekoliko višje kot v predhodnih mesecih. Rast je izhajala iz večjega števila delovno aktivnih tujih državljanov, med dejavnostmi pa so izstopale gradbeništvo, promet in skladiščenje ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti. Povprečna bruto plača se je januarja ob nižji inflaciji in dvigu minimalne plače medletno realno povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Medletna inflacija se je marca nekoliko povišala (na 3,6 %), predvsem zaradi višje rasti cen storitev, v primerjavi z letom prej pa je bila nižja za skoraj 7 o. t.

Publikacijo lahko preberete na spletni strani Umarja na tej povezavi. 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.