P7K 2024 – KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

Razpisi Razpis potekel

26. Februar 2024

P7K 2024 – KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: nižji obrestni meri kredita, brez stroškov odobravanja in vodenja, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita,  možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 •  »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

UPRAVIČENCI

 • Status mikro. malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.
 • Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas.
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022.
 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal vsaj 3 % glede na čiste prihodke od prodaje.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme).
 • Neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..).
 • Stroški obratnih sredstev ( stroški materiala, trgovskega blaga in storitev).
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški projekta lahko nastanejo od 1.1.2024 do 31.5.2025.

100-odstotno kritje upravičenih stroškov projekta.

KREDITNI POGOJI

 • Odplačilna doba: 
  od 2 do 5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR.
  - od 2 do 7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR.
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev.
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,0 %.
 • Zavarovanje: 
  - 8 menic podjetja ( za kredite od 15.000 do 50.000 EUR).
  - 8 menic podjetja + osebno poroštvo (za kredite od 50.001 do 100.000 EUR).
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita.

KONTAKT

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano