P7 mikrokredit 2024

Izbrani nasveti

16. Februar 2024

P7 mikrokredit 2024

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev in spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
 • omogočiti hiter dostop mikro in malim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: - ročnosti kredita,
  - možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  - brez stroškov odobravanja in vodenja,
  - nižjih zavarovalnih zahtevah.

UPRAVIČENCI

 • Status mikro ali malega podjetja (s. p., g.d., zadruga z omejeno odgovornostjo).
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas.
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme).
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..).
 • Stroški materiala in trgovskega blaga.
 • Stroški storitev.
 • Stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki, stroški prehrane, regres,…).
 • Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

KREDITNI POGOJI

 • Od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita.
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov.
 • Odplačilna doba: od 2 do 5 let.
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev.
 • Obrestna mera: 37,5% od 6-mesečnega EURIBORA (spremenljivi del) + fiksni pribitek 0,8 %.
 • Zavarovanje: 8 menic podjetja.
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita.

KONTAKT

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.