1. marca se za podjetja izteče pomemben rok za poročanje KPK

Izbrani nasveti

14. Februar 2024

1. marca se za podjetja izteče pomemben rok za poročanje KPK

1. marca se izteče rok, do katerega morajo podjetja in drugi subjekti, ki so v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) zavezani k vzpostavitvi notranje poti za prijavo, Komisiji za preprečevanje korupcije poročati o podatkih za leto 2023. 

Kdo je zavezan poročati? 

- Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo iz zasebnega (in javnega) sektorja s 50 ali več zaposlenimi.
- Zavezanci z najmanj 10 zaposlenimi, če svojo glavno registrirano dejavnost opravljajo na področju zdravstva ali na področjih zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, pridobivanja sekundarnih surovin ter na področjih saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki, pojasnjujejo na KPK. 

V skladu s šestnajstim odstavkom 9. člena ZZPri morajo zavezanci do 1. marca tekočega leta za preteklo leto Komisiji poročati o številu prejetih, anonimnih in utemeljenih prijav ter o številu obravnavanih povračilnih ukrepov, v poročilu pa navedejo tudi podatek o zaupniku.

Elektronski obrazec za poročanje o notranjih prijavah je dostopen na spletni strani KPK na naslednji povezavi: https://zzpri.kpk-rs.si/notranja-prijava.

Poročanje je obvezno tudi v primeru, da zavezanci v tekočem letu niso prejeli prijav po ZZPri.

Kako izpolniti obrazec? 

Če v zvezi s posamezno rubriko obrazca ni bilo dogodkov, je treba označiti z 0 (nula), sicer obrazca ne bo mogoče oddati. Obrazec je povezan z AJPES, tako da za lažjo identifikacijo zavezanca v rubriki »Zavezanec« priporočamo, da v prostoru »Išči« vpišete matično ali davčno številko subjekta in nato v prostoru »Izberi« izberete vaš subjekt.

Za dodatna vprašanja se lahko obrnetena KPK, dosegljivi so na telefonski številki 01 400 57 10 in na e-naslovu zzpri@kpk-rs.si.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano