Posvet Varuha človekovih pravic o človekovih pravicah v gospodarstvu

Dogodki

16. November 2023

Posvet Varuha človekovih pravic o človekovih pravicah v gospodarstvu

Drage članice in člani, vabimo vas, da se pridružite Posvetu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, ki bo potekal v četrtek, 23. novembra 2023, s pričetkom ob 8.30 v prostorih SBC - Kluba slovenskih podjetnikov na Dunajski cesti 119 v Ljubljani. Posvet bo organiziran v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic in s Focusom, društvom za sonaraven razvoj.

Prijava na dogodek

Dogodek, posvečen človekovim pravicam v gospodarstvu, bo osredotočen na med-deležniško posvetovanje o predlogu Direktive Evropske unije o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnosti (CSDDD). Cilj posveta je poudariti pomen priprave zakonodaje, ki bo učinkovito naslavljala varovanje človekovih pravic in okolja, hkrati pa bo smiselna za poslovanje podjetij.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije želi s tem dogodkom združiti predstavnike države, gospodarstva in civilne družbe, da bi naslovili ključna odprta vprašanja v zvezi s predlagano Direktivo. Skupaj s slovenskimi odločevalci, podjetji in strokovno javnostjo želimo doprinesti k celovitemu razumevanju tematike.

Posvet bo posebej poudaril pomen spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu ter izpostavil relevantnost izvajanja skrbnega pregleda v podjetjih tudi z vidika človekovih pravic in okolja. Cilj je, da bodo vsi deležniki, ob zaključku posveta, pridobili znanje in informacije, ki bodo v pomoč pri nadaljnjem delu, zastopanju stališč ali pripravi novih usmeritev podjetij.

Izhodišča za razpravo na posvetu o predlogu CSDDD

V luči zadnjih sprememb in teženj EU ter pozivov civilne družbe in nacionalnih institucij za človekove pravice k bolj družbeno odgovornemu in trajnostno naravnanemu delovanju podjetij, postaja izmenjava mnenj o obveznem skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnosti med različnimi deležniki vedno bolj aktualna. Vse bolj je jasno, da naj spoštovanje in varovanje človekovih pravic ter okolja ne bi bila več zgolj obveza države, temveč tudi odgovornost gospodarskih subjektov. Tudi podjetja lahko neposredno kršijo človekove pravice svojih zaposlenih ali drugih deležnikov in imajo negativne vplive na okolje, hkrati pa lahko s svojim zavednim ali pa nezavednim (ne)delovanjem prispevajo h kršenju oziroma spoštovanju človekovih pravic in na podnebne spremembe vzdolž celotne vrednostne verige.
V Evropski komisiji so tako 23. februarja 2022, predstavili zakonodajni predlog CSDDD, ki je
od oktobra dalje ponovno obravnavan v Svetu EU, kjer sodelujejo tudi predstavniki Slovenije.
Program:

8.00 – 8.30                 Prihod gostov

8.30 – 10.00               Spoštovanje človekovih pravic in okolja v gospodarstvu ter pomen skrbnega pregleda v podjetjih glede trajnosti

Sodelujejo:

-Peter Svetina, varuh človekovih pravic RS

-Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport (TBC)

-Mag. Živa Kavka Gobbo, predsednica društva za sonaravni razvoj Focus

-Igor Akrapovič, podpredsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov in lastnik podjetja Akrapovič

-Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB

10.00 – 10.30             Odmor za kavo

10.30 – 12.15             Razprava o ključnih dilemah in zaželenih rešitvah v okviru CSDDD

Sodelujejo:

-Elena Lunder, strokovna sodelavka društva za sonaravni razvoj Focus

-Prof. dr. Jernej Letnar Černič, Evropska pravna fakulteta, Nova univerza

-Predstavnik Danskega inštituta za človekove pravice – prek videopovezave

-Mag. Mojca Markizeti

-Neva Nahtigal, direktorica Rreuse – prek videopovezave

12.20 – 12.30             Zaključek posveta in predstavitev morebitnih sklepov

12.30 – 13.00             Pogostitev in druženje

Posvet bo moderirala dr. Simona Drenik Bavdek, pomočnica vodje Centra za človekove pravice pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije.

Posvet je posebej primeren za predstavnike srednje velikih in velikih podjetij.

Vabimo vas, da aktivno sodelujete na posvetu, delite svoja stališča, dobre prakse in morebitne pomisleke glede uvedbe skrbnega pregleda v podjetjih glede trajnosti. Vaše mnenje je ključno za bogato izmenjavo idej in oblikovanje usmeritev na tem pomembnem področju.

Veselimo se vaše družbe.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.