SBC know-how: Optimizacija delovnega kapitala - nasveti za uspešno finančno upravljanje podjetij

Izbrani nasveti

05. September 2023

SBC know-how: Optimizacija delovnega kapitala - nasveti za uspešno finančno upravljanje podjetij

V svetu, kjer digitalizacija in globalizacija spreminjata tradicionalna poslovna pravila, postaja sposobnost pravilnega upravljanja s sredstvi podjetja bistvenega pomena. Delovni kapital, kot merilo kratkoročne finančne zdravosti podjetja, je kazalnik, ki določa, kako dobro se podjetje odziva na tržne izzive in priložnosti.

Učinkovito upravljanje delovnega kapitala je veliko več kot le izpolnjevanje kratkoročnih finančnih obveznosti. Predstavlja srce poslovnega obratovanja in temelj podjetniške vzdržnosti v dinamičnem gospodarskem okolju. Podjetja, ki uspešno upravljajo svoj delovni kapital, ne le izboljšajo svoje likvidne pozicije, temveč tudi pridobivajo konkurenčno prednost.

Takšno upravljanje omogoča večjo prilagodljivost tržnim spremembam, povečuje odpornost proti nepredvidljivim dogodkom in krepi odnose z dobavitelji in strankami. V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je prav ta prilagodljivost ključna za inovacije, rast in dolgoročno preživetje.

Poleg tega pravo ravnovesje med zalogami, terjatvami in obveznostmi lahko podjetjem ponudi vpogled v potencialne priložnosti za širjenje ali diverzifikacijo. To ne le povečuje potencial za dobiček, ampak tudi razprši tveganje.

Strategije za učinkovito upravljanje delovnega kapitala
Razumevanje delovnega kapitala: Delovni kapital ni zgolj razlika med kratkoročnimi sredstvi in obveznostmi. Gre za temeljni indikator, ki prikazuje, kako dobro podjetje upravlja svoje dnevne operacije. Pravilno razumevanje in interpretacija tega kazalnika lahko omogočita boljše operativne in finančne odločitve.
Tehnike upravljanja zalog: V današnjem svetu, kjer hitra dostava postaja norma, ni ključnega pomena zgolj imeti prave količine zalog, temveč je tudi izjemnega pomena pravočasno napovedovanje potreb. Taktike, kot je JIT (Just-in-Time) prinašajo optimizacijo zalog, vendar mora podjetje biti pripravljeno tudi na tveganja, povezana z nenadnimi spremembami na trgu ali prekinitvami v dobavni verigi.
Hitrejša unovčitev terjatev: Za učinkovito upravljanje s terjatvami ni potrebna zgolj dobra tehnologija, temveč tudi vzpostavitev trdnih in transparentnih odnosov z vašimi strankami. Pomembno je tudi stalno spremljanje plačilne discipline in proaktivno ukrepanje pri morebitnih zamudah.
Upravljanje kratkoročnih obveznosti: Pravočasno plačevanje dobaviteljev ne pripomore zgolj k dobremu poslovnemu imenu, ampak omogoča tudi pogajanja o boljših pogojih plačil. Aktivno upravljanje in pogajanje z dobavitelji lahko drastično izboljša vašo finančno likvidnost in stabilnost.
Likvidnost proti stroškom financiranja: Vsako podjetje se mora odločiti o idealnem ravnovesju med likvidnostjo in financiranjem. Morda je smiselno imeti več sredstev "pri roki" za nepredvidene priložnosti ali izzive, vendar je pomembno tudi razumeti stroške zunanjega financiranja in najti pravo ravnovesje med obema.
Digitalne rešitve za upravljanje delovnega kapitala: V dobi digitalizacije, kjer avtomatizirani sistemi in umetna inteligenca postajajo osrednji del poslovanja, je ključno razumeti, kako te tehnologije lahko optimizirajo finančno upravljanje. S pomočjo napredne analitike in avtomatizacije je mogoče predvideti cash flow, optimizirati zaloge ter hitreje in bolj učinkovito upravljati s terjatvami in obveznostmi.

Zaključek

V času, ko digitalizacija in globalizacija nenehno spreminjata poslovno krajino, se prava vrednost ne skriva samo v sposobnosti prilagajanja, temveč tudi v predvidevanju prihodnjih sprememb in priložnosti.

Učinkovito upravljanje delovnega kapitala je bistveno orodje v rokah vsakega podjetnika, ki želi ne le preživeti, ampak tudi uspevati. 

Nejc Apšner je direktor družbe Nekster Finance, d.o.o., ki je do sedaj financirala že več kot 500 milijonov evrov terjatev slovenskih podjetij. Njihovi strokovnjaki pomagajo pripraviti personalizirano rešitev in podati mnenje o obstoječih rešitvah ter vas usmeriti na pravi naslov ne glede na to, katere so vaše potrebe po financiranju ali ureditvi korporativnih financ. Za več informacij lahko pišete na: nejc@nekster.com.
 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano