KRPAN okronal Gozdarsko kraljico Slovenije  

Člani

05. September 2023

KRPAN okronal Gozdarsko kraljico Slovenije  

V podjetju PIŠEK-Vitli KRPAN so se letos premierno lotili izbora Gozdarske kraljice Slovenije z namenom zastopanja in promoviranja gozdov, gozdarske mehanizacije, trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, promocijo poklica gozdarja kot poklica prihodnosti in povezanosti človeka z naravo.  

Na osrednjem slovenskem kmetijskem sejmu AGRA smo v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije okronali 1. Gozdarsko kraljico Slovenije. Komisijo je prepričala 20-letna študentka Zdravstvene fakultete v Ljubljani Andreja Vidmar iz Ljubljanskega barja. 

Les je naše naravno bogastvo 

Naši gozdovi in kvaliteta slovenskega lesa sta dobro poznana po vsem svetu. Danes je za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravne blaginje trajnostno upravljanje z gozdovi ne samo strateška usmeritev, ampak tudi nuja. Novo okronana Gozdarska kraljica Slovenije Andreja Vidmar je izpostavila pomembnost sodelovanja med strokovnimi gozdarskimi združenji in lastniki gozdov. Zahvalila se je gozdarkam in gozdarjem za njihovo prizadevanje, ki ni samo zaveza k ohranjanju gozdov kot viru lesa, temveč tudi k zagotavljanju, da bodo gozdovi še naprej služili kot prostor za raznoliko živalsko in rastlinsko življenje. 

Izvršni direktor PIŠEK-Vitli KRPAN Aleš Hvalc je povedal: »V današnjem svetu, kjer se spopadamo z izzivi podnebnih sprememb je aktivno upravljanje z gozdovi ključnega pomena. Vsak izmed nas ima odgovornost, da prispeva k ohranjanju gozdov. /…/ V naših rokah je moč, da oblikujemo prihodnost, v kateri bodo gozdovi še naprej igrali ključno vlogo v našem življenju. Zato si želim in vas vabim, da sodelujemo še naprej, si izmenjujemo ideje, spodbujamo inovacije ter si prizadevamo za ohranitev aktivnega upravljanja naših gozdov.« 

»Gozd je odmev preteklosti, zeleno platno sedanjosti in vabilo k brezskrbni pustolovščini v naravni knjižnici sveta.«  

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano