KPK in SBC skupaj za poslovanje z državo brez podkupovanja, zlasti v luči aktualnih razmer

Dogodki

05. September 2023

KPK in SBC skupaj za poslovanje z državo brez podkupovanja, zlasti v luči aktualnih  razmer

SBC – Klub slovenskih podjetnikov se je danes na sedežu Komisije za preprečevanje korupcije javno zavezal ničelni toleranci do podkupovanja javnih uslužbencev s poudarkom na javnem naročanju. KPK je z javno skupno zavezo z delom gospodarstva (podjetniki, zbrani v SBC) storila korak naprej k uresničevanju svojih ciljev glede preprečevanja korupcije in krepitve integritete v družbi. 

»Na Komisiji na področju krepitve integritete sodelujemo že s številnimi družbenimi skupinami, npr. v šolstvu s projektom Integriteta: skupni cilj generacij. Zdaj je tudi del gospodarstva prepoznal pomen visoke stopnje integritete v družbi, kar bo izredno pomembno tudi pri porabi javnih sredstev za odpravljanje posledic ujme, ki mora biti transparentna, odgovorna in izključno v javnem interesu,« je ob tem poudaril predsednik Komisije dr. Robert Šumi. 

»V SBC bomo poleg uvedbe novega zlatega vodila, ki bo posebej namenjeno integriteti, člane aktivno seznanjali z uvedbo kodeksa o integriteti in zanje pripravili predavanja o tem, kako delovanje, ki temelji na integriteti, razširiti tudi izven kroga članov SBC, predvsem do dobaviteljev in zunanjih partnerjev,« je ob skupni izjavi dejal predsednik SBC Joc Pečečnik. 

Zaveza je nastala na podlagi zaprosila SBC na Komisijo za pomoč pri tem, kako lahko v SBC prispevajo h krepitvi integritete. »SBC s tem Komisijo prepoznava kot avtoriteto pri postavljanju standardov za krepitev integritete v družbi. V sklopu svoje širše strategije povezovanja različnih deležnikov smo jim tako predlagali takšno zavezo, ki prihaja ob pravem času. Kot smo opozorili že v času nabav zaščitne opreme med epidemijo Covid-19, gospodarstvo v takih razmerah ne sme iskati bližnjic in se mora zavedati pomena odgovornega in transparentnega poslovanja,« je ob tem izpostavil predsednik Komisije dr. Robert Šumi.

Integriteta kot predpogoj članstva v SBC

SBC povezuje več kot 400 lastnikov slovenskih podjetij, ki poslujejo nadpovprečno (po podatkih analitične hiše Dun & Bradstreet konec leta 2022 so imeli člani povprečno dodano vrednost na zaposlenega za 20 % nad povprečjem slovenskega gospodarstva). Prvo od šestih zlatih vodil SBC predstavljata poleg nadpovprečnosti še odgovornost in poštenost, iz česar izhaja integriteta kot eden od vstopnih kriterijev za člane kluba od ustanovitve naprej. Lani ustanovljeni senat SBC skrbi za skladnost delovanja kluba in članov z osnovnimi načeli kluba ter v primeru kršitev osnovnih načel predlaga upravnemu odboru zamrznitev članstva ali tudi izključitev člana, s čimer integriteta določa restriktivnejšo politiko članstva. 

SBC poudarja, da ima od ustanovitve naprej ničelno toleranco do korupcije, saj ta ni samo neetično dejanje, ampak predstavlja tudi oviro ekonomske rasti in trajnostnega razvoja. SBC želi zato z javno zavezo o ničelni toleranci do korupcije svojim članom omogočiti, da bodo v poslovnem svetu še dvignili ugled ter bili prepoznani kot zaupanja vreden partner. Le odgovorno in pošteno delovanje lahko pelje družbo naprej, so prepričani v SBC.

Zaveza je pomembna, še bolj pa dejanja

Današnja izjava je del lani začetega širšega sodelovanja med Komisijo in SBC. Od takrat je Komisija za člane SBC izvedla usposabljanje glede novo sprejetega Zakona o zaščiti prijaviteljev, nudila pomoč pri razvijanju definicije integritete za zasebni sektor (ki bo vključena v kodeks o integriteti) ter svetovala pri priporočilih za pristopno izjavo pogodbenih sodelavcev in dobaviteljev članov SBC glede spoštovanja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. »Komisiji in njenemu predsedniku dr. Robertu Šumiju se zahvaljujem za podporo in pomoč pri izboljšanju naših standardov in podjetniškega okolja,« je ob skupni izjavi dejal Joc Pečečnik

»Le z medsebojnim sodelovanjem bomo lahko učinkoviti, saj lahko h krepitvi integritete prispeva vsak in tudi zasebni sektor tu ni izjema. Vsekakor pa se na Komisiji zavedamo, da so še bolj kot besede pomembna dejanja, zato pričakujemo, da se bo današnja javna zaveza odražala tudi v praksi,« je zaključil dr. Robert Šumi.


 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.