SBC know-how: Finančni svetovalci - ključni partnerji podjetij pri finančnem odločanju

Izbrani nasveti

29. Avgust 2023

SBC know-how: Finančni svetovalci - ključni partnerji podjetij pri finančnem odločanju

Finančni svetovalci so specializirani strokovnjaki, ki podjetjem ponujajo svetovalne storitve v povezavi z njihovimi finančnimi potrebami in strategijami. Le-te potrebujejo skoraj vsa podjetja, ki nimajo zaposlene osebe, na položaju finančnika oz. t.i. CFO.

Njihova centralna vloga povezuje podjetja s finančnimi institucijami, med katerimi so banke, investicijski skladi in druge finančne ustanove, z namenom optimalnega upravljanja sredstev in kapitala podjetja.

Vloga in koristi finančnih svetovalcev

Glavne naloge finančnih svetovalcev zajemajo pripravo poglobljenih finančnih analiz, kot so analiza denarnega toka, bilanca stanja, analiza dobička in izgube ter analiza finančnih kazalnikov. Te analize omogočajo podjetjem jasen vpogled v njihovo trenutno finančno zdravje in predvidevanje možnih prihodnjih izzivov.

Na primer, preko analize denarnega toka svetovalci lahko identificirajo morebitne likvidnostne ovire in svetujejo ustrezne ukrepe za njihovo rešitev.

Svetovanje pri oblikovanju in implementaciji finančnih strategij je prav tako vitalnega pomena. S strategijami, ki se osredotočajo na maksimizacijo prihodkov, optimizacijo stroškov in izboljšanje donosnosti, svetovalci zagotavljajo, da podjetja učinkovito allokirajo svoje vire in kapital za doseganje dolgoročne rasti in stabilnosti.

Ko gre za pridobivanje financiranja, finančni svetovalci delujejo kot most med podjetji in finančnimi institucijami. S pomočjo njihove ekspertize podjetja lahko izberejo najbolj primerne finančne instrumente, bodisi gre za bančne kredite, vlaganje delničarskega kapitala, obveznice ali državne subvencije.

Na primer, startup podjetje, ki išče začetno financiranje, bi lahko s pomočjo svetovalca razvilo privlačen poslovni načrt za pridobitev sredstev od tveganega kapitala.

Dodana vrednost finančnih svetovalcev se ne kaže zgolj v njihovi sposobnosti analize ali pridobivanja financiranja, ampak tudi v optimizaciji poslovnih procesov in strategij stroškovnega upravljanja. S pomočjo tehnik kot so stroškovno modeliranje, analiza vrednosti za stranko in benchmarking, svetovalci podjetjem pomagajo optimizirati njihove operacije in dosegati konkurenčne prednosti.

V kontekstu upravljanja tveganj finančni svetovalci izvajajo napredne analize, kot so stresni testi in scenarijsko modeliranje, da bi podjetjem pomagali prepoznati potencialna tveganja in razviti strategije za njihovo obvladovanje. Tako podjetja lahko preprečijo nepredvidene izgube in se učinkovito odzivajo na spremembe v finančnem okolju.

Z angažiranjem finančnih svetovalcev podjetja pridobijo poglobljen vpogled v svoje finančno poslovanje, izboljšajo svojo agilnost v hitro spreminjajočem se tržnem okolju, zagotovijo lažji dostop do potrebnih finančnih sredstev in razvijejo robustne strategije za obvladovanje tveganj.

Zaključek

V dinamičnem poslovnem okolju, kjer se tržne razmere in regulatorni okviri hitro spreminjajo, so finančni svetovalci postali nezamenljivi partnerji za podjetja. Ti strokovnjaki podjetjem ne le omogočajo optimizacijo finančne učinkovitosti, temveč tudi zagotavljajo dostop do potrebnih sredstev in strategij za obvladovanje tveganj. Njihovo vedenje o aktualnih trendih, skupaj z globokim razumevanjem finančnih instrumentov, je neprecenljivo pri oblikovanju strategij, ki se odzivajo na kompleksne izzive današnjega poslovnega sveta.

Pri izboru pravega finančnega svetovalca je ključna njegova strokovnost, izkušnje in integriteta. Podjetja bi morala iskati svetovalce, ki ne le obvladajo teoretično znanje, ampak imajo tudi praktične izkušnje in razumevanje specifičnih industrijskih sektorjev. Od kakovosti in ustreznosti njihovih nasvetov pogosto odvisi ne samo kratkoročna stabilnost, temveč tudi dolgoročni uspeh in rast podjetja.

Nejc Apšner je direktor družbe Nekster Finance, d.o.o., ki je do sedaj financirala že več kot 500 milijonov evrov terjatev slovenskih podjetij. Njihovi strokovnjaki pomagajo pripraviti personalizirano rešitev in podati mnenje o obstoječih rešitvah ter vas usmeriti na pravi naslov ne glede na to, katere so vaše potrebe po financiranju ali ureditvi korporativnih financ. Za več informacij lahko pišete na: nejc@nekster.com.
 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.