Razpisi: Kje bodo nepovratna sredstva v drugi polovici 2023?

Razpisi

17. Julij 2023

Razpisi: Kje bodo nepovratna sredstva v drugi polovici 2023?

Leto 2023 se je prevesilo v drugo polovico. Težko pričakovane napovedane razpise, predvsem iz Kohezije 2021-2027, lahko podjetja pričakujejo še to jesen. Do konca leta je tako napovedanih kar nekaj razpisov na področju lesno-predelovalne industrije, podjetništva, raziskav in razvoja ter sklada za pravični prehod.

Na voljo bodo tako nepovratna sredstva kot ugodni krediti.

Lesno-predelovalna industrija
Nepovratna sredstva bodo v jeseni na voljo za področje lesarstva z namenom krepitve konkurenčnosti slovenske lesno-predelovalne industrije. MGTŠ napoveduje dva razpisa, in sicer za razvoj mikro podjetij, razpisanih bo 1,5 milijona EUR nepovratnih sredstev za stroške nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter za spodbujanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa, kjer bo razpisanih 11 milijonov EUR v obliki nepovratnih in povratnih sredstev. 

Sklad za pravičen prehod
Iz Sklada za pravičen prehod za podporo regijam pri prehodu na podnebno nevtralnost se bodo predvidoma v zadnjem kvartalu leta sprostila sredstva za produktivne naložbe za premogovni regiji Zasavje in SAŠA za MSP in velika podjetja. Cilji razpisa bodo diverzifikacija gospodarstva, novo ustvarjena delovna mesta in dvig produktivnosti/dodane vrednosti. V okviru produktivnih naložb bo ministrstvo razpisalo 68 milijonov EUR. Drugi razpis bo spodbujal razvojno-raziskovalne aktivnosti, katerega namen bo preko financiranja RRI (razvoj, raziskave in inovacije) in demonstracijskih pilotnih projektov prispevati h gospodarskemu prestrukturiranju regij. Za ta namen bo na voljo 14 milijonov EUR.

Energetski ukrepi
V pričakovanju je razpis za spodbujanje novih daljinskih sistemov na OVE (ogrevanje in hlajenje) v višini  32 milijonov EUR, razpis za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE (sončne in vetrne elektrarne) težak 82 milijonov EUR in razpis za postavitev polnilnih mest za alternativna goriva v višini slabih 8 milijonov EUR.  Trenutno je odprt  razpis za energetsko učinkovitost – DO OVE za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE (kotli na lesno biomaso, toplotne črpalke, sončni sprejemniki za proizvodnjo toplote, izgradnja postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz OVE v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja), kjer je višina subvencije do 45%, investicija pa mora biti višja od 0,5 milijona EUR. Preko EKO sklada so pozivi večinoma nepretrgoma na voljo. 

V pričakovanju so še vavčerske spodbude za krepitev kompetenc in konkurenčnosti MSP-jev ter spodbude za udeležbo na mednarodnih sejmih.

Trenutno je aktualen javni razpis za uvajanje krožnega gospodarstva in trajnostnega poslovanja, kjer lahko MSP-ji pridobijo do 90.000 EUR nepovratnih sredstev. Prijavni roki so razpisani do aprila 2024. Podjetja lahko pridobijo nepovratna sredstva za  nakup opreme, stroške plač, instrumente, pogodbene raziskave, znanja in storitve. Naslednja roka za prijavo sta 6.9. (20 ali več zaposlenih) in 15.9. (do 20 zaposlenih).

Podjetjem svetujemo, da se na prihajajoče razpise pravočasno pripravijo, saj so prijavni roki pogosto kratki, sredstva pa zelo hitro počrpana. 

V kolikor ste zainteresirani za prijavo na katerega iz zgoraj navedenih razpisov, kontaktirajte podjetje Tiko Pro na info@tiko-pro.si.
 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.