P7E 2023 KRIZNO-LIKVIDNOSTNI KREDIT

Razpisi Razpis potekel

12. Julij 2023

P7E 2023 KRIZNO-LIKVIDNOSTNI KREDIT

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen kredita je podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, zagotoviti hitro in ugodno financiranje.

Glavni cilji razpisa so omogočiti dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ohranitev poslovanja podjetij in ohranjanje delovnih mest.

UPRAVIČENCI

 • Mikro, mala in srednje velika podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi, socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu),
 • podjetje mora biti ustanovljeno pred 1.1.2022,
 • podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas (na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge),
 • letni strošek energije je v letu 2022 znašal 0,5% glede na čiste prihodke od prodaje.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme),
 • neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški obratnih sredstev (stroški materiala, trgovskega blaga in storitev),
 • zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške.

KREDITNI POGOJI

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR (višina kredita ne sme presegati 30% od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022),
 • kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • ročnost kredita:
  2 do 5 let za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR,
  2 do 7 let za kredite 50.001 EUR do 100.000 EUR,
 • moratorij: od 1 do 6 mesecev (možnost podaljšanja do največ 24 mesecev),
 • obrestna mera: letna fiksna 2,6%,
 • zavarovanje kredita:
  8 menic za kredit od 15.000 EUR do 50.000 EUR,
  - Osebno poroštvo za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR: 8 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).
 • brez stroškov odobritve in brez stroškov vodenja kredita.

Rok za oddajo:

15.9., 15.11.2023 oziroma do porabe sredstev

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.