SBC know-how: Možnosti in omejitve lizinga kot vira financiranja za podjetja

Izbrani nasveti

01. Junij 2023

SBC know-how: Možnosti in omejitve lizinga kot vira financiranja za podjetja

Da bi podjetje uspešno poslovalo, je ključno, da zna učinkovito upravljati svoje finančne vire, ne glede na to, ali je govora o start-upu, srednje velikem podjetju ali večjem korporativnem subjektu. V sodobnem, hitro spreminjajočem se poslovnem svetu podjetja pogosto iščejo zunanje načine financiranja, kot so bančna posojila, izdaja obveznic ali delnic, in lizing kot instrument pridobivanja opreme, nepremičnin ali dodatnih sredstev za širitev poslovanja.

Lizing se kot oblika zunanjega financiranja ponuja kot odlična rešitev za podjetja, ki so v procesu iskanja dodatnih sredstev za financiranje svojih operacij ali širitve poslovanja.

Razumevanje koncepta lizinga

Lizing je pogodbeno urejen odnos, v katerem lastnik sredstva (dajalec lizinga) omogoči najemniku (uporabniku) uporabo določenega sredstva za dogovorjeno obdobje v zameno za redne plačilne obveznosti. Lizing je lahko učinkovita metoda za financiranje širokega nabora sredstev, ki so potrebna za poslovanje podjetja, od vozil, nepremičnin, strojev, opreme do drugih kapitalskih dobrin.

Fleksibilnost je eden izmed ključnih adutov lizinga kot vira financiranja. Lizing pogodbe se lahko oblikujejo in prilagajajo glede na specifične zahteve podjetja, kar omogoča personalizacijo ključnih elementov, kot so dolžina trajanja pogodbe, pogostost plačil in druga pogodbena določila. Ta prilagodljivost lahko podjetjem pomaga pri boljšem upravljanju denarnih tokov in pri uspešnejšem načrtovanju finančne strategije.

Dodatna prednost lizinga je, da ta pogosto zahteva manjše začetne izdatke v primerjavi z drugimi oblikami financiranja. To je še posebej koristno za mala in srednje velika podjetja, ki morda nimajo velikega kapitala za pridobitev sredstev.FINANČNI IN OPERATIVNI LIZING

Lizing se navadno deli na dve osnovni vrsti: finančni in operativni lizing.

Finančni lizing je oblika lizinga, kjer najemnik prevzame večino tveganj in koristi, povezanih z lastništvom sredstva. Na koncu obdobja lizinga ima najemnik pogosto priložnost, da postane lastnik sredstva. Finančni lizing se v mnogih pogledih obnaša kot posojilo za nakup sredstva, le da pravno lastništvo ostane pri dajalcu lizinga vse do konca pogodbe.

Operativni lizing pa je bolj podoben klasičnemu najemu. Najemnik ne prevzame tveganj in koristi lastništva, ampak le plačuje za uporabo sredstva. Po izteku pogodbe se sredstvo vrne dajalcu lizinga. Ta oblika lizinga je še posebej privlačna za podjetja, ki želijo imeti dostop do najnovejše tehnologije ali opreme, ne da bi bila obremenjena s stroški in tveganji lastništva.

Zaključek

Lizing kot oblika zunanjega financiranja nudi podjetjem številne prednosti, še posebej ko iščejo sredstva za financiranje svojih operacij ali širitev poslovanja. Izbira med finančnim in operativnim lizingom omogoča podjetjem, da najdejo rešitev, ki najbolje ustreza njihovim poslovnim potrebam in ciljem. Finančni lizing je oblika dolgoročnega financiranja, ki je podobna nakupu sredstva, pri katerem pa lastništvo ostane pri dajalcu lizinga do konca pogodbe. Operativni lizing pa je bolj podoben klasičnemu najemu, kjer podjetje izkoristi sredstvo, ne prevzame pa lastniških tveganj in obveznosti. Z dobrim razumevanjem svojih potreb in ciljev, podjetja lahko maksimalno izkoristijo prednosti lizinga. To pa lahko vodi do optimizacije njihove finančne strategije, zagotavljanja stabilnosti in podpore pri uspešni rasti.

Lizing se kot oblika zunanjega financiranja ponuja kot odlična rešitev za podjetja, ki so v procesu iskanja dodatnih sredstev za financiranje svojih operacij ali širitve poslovanja. Ta pristop prinaša več prednosti, med katerimi izstopajo fleksibilnost, manjše začetne finančne obremenitve in možnost pridobitve najnovejše opreme ali tehnologije brez obremenilnega lastništva.

Nejc Apšner je direktor družbe Nekster Finance, d.o.o., ki je do sedaj financirala že več kot 400 milijonov evrov terjatev slovenskih podjetij. Njihovi strokovnjaki pomagajo pripraviti personalizirano rešitev in podati mnenje o obstoječih rešitvah ter vas usmeriti na pravi naslov ne glede na to, katere so vaše potrebe po financiranju ali ureditvi korporativnih financ. Za več informacij lahko pišete na: nejc@nekster.com.KNOW-HOW SREDIŠČE: PROSTOR ZA UPORABNE NASVETE

Know-how središču SBC objavljamo uporabne nasvete za pomoč pri poslovanju. Nasvete pripravljamo v sodelovanju s člani SBC, poslovnimi partnerji kluba in drugimi eksperti za poslovna področja.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano