Nemški predpis, ki ima velik vpliv na poslovanje slovenskih podjetij

Izbrani nasveti

21. Junij 2023

Nemški predpis, ki ima velik vpliv na poslovanje slovenskih podjetij

ESG je tukaj in podjetja morajo slediti pravilom, ki jih narekuje upravljanje tveganj. Vedno pomembnejši so dejanski podatki o podjetjih. Dobro upravljani podatki niso le izhodišče za učinkovita preverjanja tretjih oseb, temveč tudi osnova delovnih procesov z dodano vrednostjo.

Sledenje vedno večji dinamiki trga, premik k podnebnim tveganjem in integracija ESG v odločanje o naložbah in v skrbne preglede globalnih dobavnih verig so danes sestavni del poslovanja. Tudi povečana ozaveščenost javnosti in ostalih deležnikov glede varovanja okolja, transparentnega poslovanja in etičnega ravnanja ustvarja vse večji pritisk na podjetja, opozarjajo pri analitični hiši Dun & Bradstreet. 

Večina podjetij ima razvejano mrežo dobaviteljev in poslovnih partnerjev, ob tem pa težko zaznajo morebitne sporne prakse, ki se jih ti poslužujejo, sploh če gre za partnerje iz tujine. V digitalni dobi so sicer na voljo številni viri podatkov – pa vendar primanjkuje zanesljivih, kakovostnih podatkov, ki bi omogočili natančno in pravilno preverbo poslovnih partnerjev. Številna podjetja se soočajo s težavo zastarelih in pomanjkljivih podatkovnih baz ali poplavo podatkov, iz katerih je težko potegniti uporabne informacije. 

Pri tem jim lahko pomaga analitika, ki omogoča sodobne podatke v zelo kratkem času. Dobro upravljani in skladni podatki niso le izhodišče za učinkovita preverjanja tretjih oseb, temveč tudi osnova delovnih procesov z dodano vrednostjo, 

»V razburkanem oceanu pravnih regulativ in spreminjajočih se pravil je efektiven in zanesljiv program skladnosti ključnega pomena za poslovno uspešnost in trajno poslovanje,« je opozarja Melanija Lango, pravna svetovalka za skladnost podatkov in produktov pri družbi Dun & Bradstreet.

Zakaj je nemški predpis pomemben za Slovenijo? 

V »duhu« direktive EU o prepoznavanju okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj (ESG) je od začetka leta 2023 v Nemčiji veljaven nov zakon o skrbnem pregledu dobavne verige (»Supply Chain Due Diligence Act«/SCDDA) oziroma Zakon o dolžnosti skrbnega ravnanja v dobavnih verigah (LkSG), ki ureja odgovornost nemških podjetij glede spoštovanja človekovih pravic in okoljevarstvenih vprašanj v globalnih dobavnih verigah.

Podjetja, ki poslujejo z nemškimi podjetji in so člen v dobavnih verigah nemških podjetij, morajo spoštovati ta zakon, če bodo želela še naprej ostati v verigah oziroma če ne bodo želela tvegati, da zaradi nespoštovanja ESG načel nemško podjetje prekine sodelovanje z njimi. 

Tudi za dobavitelje slovenskih dobaviteljev

Zakon pa ne velja zgolj za dobavitelje v Sloveniji, ampak tudi za njihove dobavitelje, in tako se veriga nadaljuje naprej onstran meja. Če je torej slovensko podjetje dobavitelj nemškega, vendar določene komponente ali izdelke dobiva od svojega dobavitelja iz Bosne in Hercegovine, bo moralo tudi bosansko podjetje upoštevati nemški zakon.

To, da slovenska podjetja z upoštevanjem standardov Evropske unije že zdaj spoštujejo določbe zakona, pa je lahko dobra priložnost za nova sodelovanja z Nemčijo.

Nasvet smo pripravili s pomočjo analitične hiše Dun & Bradstreet, ki pomaga podjetjem vseh velikosti rasti in dosegati boljše poslovne rezultate. Ponuja globalne in lokalne podatke, analitične vpoglede in digitalne platforme, ki jih poganjata umetna inteligenca in strojno učenje. Bogato bazo podatkov, v katerih je preko 500 milijonov poslovnih subjektov, od katerih ima vsak globalno matično številko - Dun & Bradstreet D-U-N-S® številka, ki omogoča sledenje lastništva, dopolnjujejo strokovnjaki z vsega sveta, ki z nasveti podpirajo podjetja pri sprejemanju premišljenih poslovnih odločitev. 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano