SBC know-how: Razumevanje bančnih virov financiranja: kako najti pravo rešitev za podjetje?

Izbrani nasveti

08. Maj 2023

SBC know-how: Razumevanje bančnih virov financiranja: kako najti pravo rešitev za podjetje?

Razumevanje in pridobitev finančnih sredstev sta ključnega pomena za rast in razvoj podjetij. Banke so tradicionalni vir financiranja, zato je bistvenega pomena, da podjetja poznajo različne možnosti financiranja, ki jih ponujajo, in kako pridobiti sredstva.

Avtor: Nejc Apšner, član sekcije SBC Mladi in direktor podjetja Nekster Finance, d. o. o. 

Prvi korak k pridobitvi bančnega financiranja je izdelava kakovostnega poslovnega načrta, ki služi kot osnova za oceno kreditne sposobnosti podjetja. Pri tem je pomembno izbrati primerno banko, ki ima izkušnje s financiranjem podjetij v določeni panogi in velikosti. Banke potrebujejo zagotovila o zmožnosti podjetja za odplačilo posojila, zato zahtevajo dokazila o kreditni zgodovini, finančnih izkazih in osebnih zavarovanjih.

Nekaj pogostih vrst kreditov za podjetja vključuje kratkoročne kredite, dolgoročne kredite, revolving kreditne linije, poslovne kreditne kartice, faktoring, zelene kredite, poslovne hipotekarne kredite, lombardne kredite in leasing.

Izbira najprimernejše oblike financiranja bo odvisna od specifičnih potreb, finančne situacije in ciljev podjetja. Poleg običajnih posojil banke ponujajo tudi druge finančne produkte, kot so garancije in kreditne linije. Garancije se uporabljajo za zagotavljanje plačilne sposobnosti podjetja, kar lahko poveča zaupanje dobaviteljev in strank. Kreditne linije pa so namenjene zagotavljanju kratkoročne likvidnosti podjetja in se uporabljajo kot rezervna sredstva, ki se lahko hitro sprostijo, ko je to potrebno.

Katere vrste bančnih virov poznamo?

Kratkoročni krediti: Krediti s krajšim časom odplačila, običajno manj kot eno leto, primerni za financiranje kratkoročnih potreb, kot so obratna sredstva, nakup zalog ali plačilo kratkoročnih dolgov.
Dolgoročni krediti: Krediti z daljšim obdobjem odplačila, ki lahko traja več let, primerni za financiranje večjih projektov, kot so nakup nepremičnin, gradnja ali širitev poslovanja.
Revolving kreditne linije: Fleksibilni krediti, ki omogočajo podjetjem izposojo denarja do določenega limita in odplačilo po potrebi, uporabni za obvladovanje denarnega toka in nenadnih stroškov.
Poslovna kreditna kartica: Omogoča financiranje vsakodnevnih poslovnih stroškov, kot so material, zaloge in storitve, pri čemer se obresti izognejo, če je kredit odplačan v celoti vsak mesec.
Faktoring: Možnost prodaje terjatev finančni instituciji v zameno za takojšnja sredstva, s prednostmi v enostavnosti, fleksibilnosti in boljši boniteti podjetja.
Zeleni krediti: Posebna vrsta bančnega financiranja za podporo trajnostnih in okolju prijaznih projektov, spodbujajo zelene investicije, kot so energijsko učinkovita gradnja, obnovljivi viri energije in trajnostno upravljanje naravnih virov.
Poslovni hipotekarni krediti: Omogočajo pridobitev kredita z zastavitvijo nepremičnine kot zavarovanje, primerni za podjetja, ki potrebujejo večja posojila za nakup, gradnjo ali prenovo nepremičnin.
Lombardni kredit: Vrsta posojila, pri katerem podjetje zastavi likvidna sredstva, kot so vrednostni papirji, zaloge ali drugo premoženje, kot zavarovanje, ponuja hitrejši dostop do likvidnosti in običajno nižje obrestne mere, primerno za podjetja, ki potrebujejo dodatna sredstva za financiranje rasti, širitev ali premostitev začasnih likvidnostnih težav.
Lizing: Alternativna oblika financiranja nakupa opreme, pri katerem lizingodajalec (finančna institucija) zagotavlja opremo za uporabo v zameno za redna plačila lizingojemalca, omogoča uporabo opreme brez dejanskega lastništva.

Pomen ustreznega financiranja

Pravilna izbira vira financiranja je ključnega pomena za uspeh podjetja, saj lahko bistveno vpliva na njegovo likvidnost, finančno stabilnost in dolgoročno rast.

Izbira ustreznega finančnega instrumenta se mora opraviti na podlagi temeljite analize podjetja, njegovih potreb, poslovnih ciljev in obstoječega finančnega položaja.

1. Pomembno je upoštevati stroške posameznega vira financiranja, kot so: 
- obrestne mere,
- provizije,
- zahtevana zavarovanja in
- potencialne obveznosti do posojilodajalcev ali vlagateljev.

2. Poleg tega je treba oceniti tudi stopnjo fleksibilnosti, ki jo posamezen vir financiranja ponuja v smislu prilagodljivosti odplačil, dostopa do dodatnih sredstev ali možnosti za refinanciranje.

3. Upoštevati je treba tudi morebitne učinke izbrane oblike financiranja na podjetje, kot so:
- vplivi na lastniško strukturo,
- finančno poročanje ali
- obveznosti do regulatorjev.

Skratka, pravilna izbira vira financiranja lahko podjetju zagotovi potrebna sredstva za rast in razvoj, hkrati pa ohranja finančno stabilnost in omogoča dolgoročno konkurenčnost na trgu.

Pred izbiro vira financiranja se je priporočljivo posvetovati strokovnjaki, kot jih ima podjetje Nekster Finance, d.o.o., ki je specializirano za pomoč podjetjem pri iskanju najboljših možnosti financiranja in je v slovensko gospodarstvo prelilo že več kot 400 milijonov evrov sredstev. Njihovi strokovnjaki pomagajo pripraviti personalizirano rešitev in podati mnenje o obstoječih rešitvah. Za več informacij lahko pišete na: nejc@nekster.com.KNOW-HOW SREDIŠČE: PROSTOR ZA UPORABNE NASVETE

Know-how središču SBC objavljamo uporabne nasvete za pomoč pri poslovanju. Nasvete pripravljamo v sodelovanju s člani SBC, poslovnimi partnerji kluba in drugimi eksperti za poslovna področja.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano