Joc Pečečnik in Saša Arsenovič v Mariboru o medsebojnem sodelovanju 

Dogodki

17. Maj 2023

Joc Pečečnik in Saša Arsenovič v Mariboru o medsebojnem sodelovanju 

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je v sredo, 17. maja, v okviru regijskih obiskov SBC pri vas obiskal Podravje. Podjetniki in župani so na dogodku v mariborskem Sodnem stolpu razpravljali o možnostih za tesnejše sodelovanje, nadaljnji podjetniški razvoj in več blaginje v lokalnem okolju.  

V razpravi so sodelovali župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič, županja občine Selnica ob Dravi dr. Vlasta Krmelj ter podjetniki Joc Pečečnik, Marko Lukič, Kristina Kočet Hudrap in Milan Kuster. 

Izmenjali so dobre prakse in razpravljali o vprašanju decentralizacije, regijskega razvoja po vsej državi in privabljanja mladih v lokalna okolja. Strinjali so se, da bi na strani države potrebovali več posluha za podjetništvo in regijske prioritete, saj lahko le tako zagotavljamo skladen razvoj, višjo dodano vrednost in s tem večjo blaginjo za vse. 

Po dogodku so prisotni podravski župani oziroma predstavniki podravskih občin s SBC podpisali pismo o nameni za sodelovanje pri razvoju lokalnega okolja in prizadevanju za blaginjo in napredek. 

Joc Pečečnik, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov in lastnik podjetja Elektronček, je dejal, da je namen obiskov regij iskanje skupnih točk za sodelovanje, ki se vzpostavljajo preko pogovorov in izmenjav informacij z župani in lokalnimi odločevalci. Vizija kluba je, da mora razvoj Slovenije bolj decentralizirano, skladneje potekati po vsej državi. V tem podjetniki vidijo prihodnost in priložnost. »Ena od ključnih točk sodelovanja med SBC in lokalnimi skupnostmi je skupno delovanje. Temu so namenjeni naši obiski: spoznavanju, izmenjevanju stališč in pripravi skupnega programa, ki bo temeljil na predlogih tako manjših občin kot velikih mest. SBC kot politično nevtralno združenje podjetnikov bo s tem programom nagovoril vsakokratno politiko, da razmišlja in uvaja dobre rešitve v korist prebivalcev, ki temeljijo na zdravorazumskih podlagah.«

Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, je izpostavil koristnost in pomen platforme, ki raste iz sodelovanja lokalnih skupnosti in podjetnikov. Tretji igralec v tej navezi so po njegovih besedah univerze in inštituti znanja, saj se lahko le tako skupaj odzivamo na izzive današnjega časa, naj gre za spremembe energetske politike, iskanje inovativnih rešitev ali doseganje višje dodane vrednosti. »Zavzemam se za vzpostavljanje močnejšega regionalnega razvoja Slovenije in manjšo centralizacijo. Tega sporočila ne poudarjam le zato, ker sem župan velikega obmejnega mesta, ampak ker se je skozi zgodovino izkazalo, da so obmejna območja, ki mejijo na najbolj razvite regije v Evropi, lahko bolj razvita od drugih, in ne obratno. To je naš izziv in cilj.« 

SBC pri vas Mb -.jpg

SBC pri vas Maribor (57).jpg

SBC pri vas Maribor (60).jpg

Maribor lahko išče priložnost kot zelena destinacija Evrope

Marko Lukić, član upravnega odbora SBC in lastnik podjetja Lumar IG, meni, da bi moral Maribor kot mesto in regijsko središče še krepiti pogoje za zagotavljanje konkurenčnosti, kar bi povečalo investicije podjetij na območju. »Podjetja preko novih zaposlitev prinašamo več priložnosti in boljšo klimo v mestna območja. Zelo pomembna je tudi vloga univerze. Če smo konkretni, lahko rečemo, da Maribor s kapaciteto gozdov ponuja odlično lokacijo za vzpostavitev lesno predelovalnega centra. Tukaj sta doma tradicija in znanje, v bližini je tudi Avstrija kot pomemben trg. To je gotovo priložnost za Maribor, da se kot zelena destinacija umesti na zemljevid Evrope.«

Tudi po navedbah Kristine Kočet Hudrap, članice upravnega odbora SBC in lastnice podjetja Tiko Pro, je izjemno pomembno sodelovanje občin, podjetij in univerze. »Znotraj tega trikotnika je treba vzpostaviti skupne aktivnosti. Podjetniki ne pričakujemo, da bo kdo drug naredil nekaj namesto nas, poudarjamo pa, da potrebujemo dialog. 25 odstotkov prebivalcev Podravja odhaja na delo izven regije, bodisi v druge regije ali Avstrijo. Lahko se zgodi, da bo regija na srednji rok ostala brez delovno aktivnega prebivalstva, ki ne bo imelo več interesa, da ostane tukaj.«

Brez podjetnikov občine ne morejo delati dobro

Županja občine Selnica ob Dravi dr. Vlasta Krmelj pomen sodelovanja med občinami in podjetji prepoznava v izmenjavi informacij, kaj kot skupnost želimo in potrebujemo na poti trajnostnega razvoja. Sodelovanje se lahko začne preko manjših pilotnih projektov, pri katerih se vzpostavi zaupanje in prepozna priložnosti za spremembe na bolje. 

»Ko pride do sodelovanja pri realnih, večjih projektih, podjetja v občine in regije prinesejo novo znanje. To ni samo pridobitev za občino, ampak je tudi primer dobre prakse za druga območja. Če občani vidijo, da občina razume pomen in vlogo nove tehnologije, je to lahko vzor drugim. Zato je ključnega pomena, da sodelujemo. Občine potrebujemo podjetja in sodelovanje z gospodarstvo, saj brez tega ne moremo imeti prave smeri. Zato mora biti med nami stalen dialog.«

SBC pri vas Maribor (75).jpg

SBC pri vas Maribor (71).jpg

Pomembna je družbena odgovornost podjetnikov 

Da bi bila navezava med podjetniki in gospodarstvom ter občinami in regijami na drugi strani lahko tesnejša, je prepričan Milan Kuster, lastnik podjetja Lunos, danes znanega pod imenom I-Vent, ki je nedavno sklenil zelo uspešno prodajo podjetja britanski družbi Volution Group. »Tesnejše bomo lahko sodelovali, če bo volja na obeh straneh. Na strani SBC je ta interes že izkazan. Zato tudi obiskujemo regije in občine. Sklepamo partnerstva in smo pripravljeni deliti izkušnje, znanje, pa tudi kapital, če to pripelje do rešitev, na podlagi katerih bomo vsi živeli bolje,« je dejal Kuster. 

Po Kusterjevih besedah v Mariboru komunikacija z občino poteka dobro, bi pa sam pričakoval formalno obliko sodelovanja. »Tako bi podjetniki, ki nam je mar za mesto, tudi z nasveti in predlogi vplivali na smer razvoja Maribora in izvajanja projektov. Naravno je, da so domača podjetja pripravljena sodelovati z znanjem in izkušnjami, saj jim ni vseeno, kaj se dogaja v njihovem, torej našem mestu. Temu pravimo družbena odgovornost podjetnikov. Tovrstnih sinergij doslej nisem zaznal v zadostni meri, bi si jih pa zelo želel.«

Po dogodku so prisotni podravski župani in drugi predstavniki podravskih občin s SBC podpisali pismo o nameni za sodelovanje pri razvoju lokalnega okolja in prizadevanju za blaginjo in napredek. 

SBC pri vas Maribor (67).jpg
 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano