Omejitev cen elektrike velja do konca leta

Stališča

15. April 2023

Omejitev cen elektrike velja do konca leta

Ukrep najvišje dovoljene cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja po novem velja konca leta. Vlada je do konca leta podaljšala tudi ukrep, ki določa najvišjo ceno za male poslovne odjemalce in gospodinjstva.

Odločitev je vlada sprejela, ker ugotavlja, da »se stanje na trgu ni spremenilo niti se ne nakazuje izboljšanje situacije«. 

Najvišja dovoljena cena električne energije za mikro, mala in srednja podjetja 

Dosedanja uredba je veljala za dobave od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023, za pogodbe, ki so bile podpisane od 9. novembra 2021 naprej. Kot izhaja iz sporočila Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, je analiza pokazala, da 
- se stanje na trgu ni spremenilo niti se ne nakazuje izboljšanje situacije, 
- na ravni EU niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene in 
- obstaja potreba, da se odjemalcem, ki jih zajema uredba, takoj zagotovi stabilne cene za celo leto 2023, še posebno pa je taka stabilnost in predvidljivost pomembna za gospodarstvo. Če bodo cene naraščale, bo regulacija dobrodošla, če pa bodo padle, bodo ponudniki sami znižali cene in omejitev cen bo postala odveč. 

»V tem trenutku je zaradi predvidljivosti gospodarskih razmer nedvomno bolje, če se omejitev cen za mala in srednja podjetja podaljša do konca leta 2023. Zato se s predlogom te uredbe določi, da se ukrep obnovi za dodatnih 6 mesecev, tj. do 31. 12. 2023. Ta uredba obdobje veljavnosti podaljšuje do konca leta, pod nespremenjenimi pogoji,» izhaja iz pojasnil vlade. 

Najvišja dovoljena cena za poslovne odjemalce in gospodinjstva 

Ta ukrep je vlada določila junija 2022 z veljavnostjo enega leta, zdaj pa ga je podaljšala za dodatnih šest mesecev, do konca leta 2023. Iz pojasnil Ministrstva za okolje, podnebje in energijo izhaja: 

- Da so cene električne energije na veleprodajnih trgih v začetku 2023 sicer padle, marca so bile cene na terminskih trgih za pasovno energijo okrog 150 €/MWh. Razlog je v milejši zimi od pričakovane, energija je bila večinoma zakupljena že v letu 2022, povpraševanje v začetku 2023 pa je bilo manjše in posledično tudi cene.
- V nadaljevanju leta 2023 bo verjetno spet prišlo do naraščanja cen, lahko že po koncu zime, ko se bo začelo polnjenje skladišč zemeljskega plina za naslednjo zimo. Glede na trenutne borzne cene in glede na nabave, ki so se izvajale v letih pred 2023, lahko ocenimo, da bi se cene za gospodinjstva, ki so v tem trenutku omejene na okrog 100 €/MWh, dvignile na okrog 200 €/MWh, če vlada ukrepov ne bi podaljšala. Cene za male poslovne odjemalce pa bi se na približno isti nivo kot za gospodinjstva dvignile s sedaj omejenih 125 €/MWh.
- Analiza je pokazala, da se stanje na trgu ni spremenilo niti se ne nakazuje izboljšanje situacije, na ravni EU niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene in obstaja potreba, da se odjemalcem, ki jih zajema Uredba, takoj zagotovi stabilne cene za celo leto 2023, še posebno pa je taka stabilnost in predvidljivost pomembna za gospodarstvo. 
 
Kot so zapisali pri vladi, ocenjujejo, da je potrebno ukrep omejitve cene električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce podaljšati do konca leta 2023. Ali bo potrebno ukrep podaljšati v leto 2024, bo vidno po zakupih energije za leto 2024 in 2025, ki se bodo izvajali v letu 2023. 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano