(vabilo na dogodek) Poznate vse davčne pasti pri prenosu deležev? 

Dogodki

30. Marec 2023

(vabilo na dogodek) Poznate vse davčne pasti pri prenosu deležev? 

Kakšna je odgovornost članov poslovodstev in nadzornih svetov v praksi? Kaj za korporacijsko pravo pomeni digitalizacija? Kakšna bo njegova vloga pri zelenem prehodu? Na ta in druga aktualna vprašanja bodo odgovarjali strokovnjaki na posvetu Aktualna vprašanja in izzivi gospodarskega prava (30 let ZGD), ki bo v torek, 11. aprila, v Ljubljani. 

Več o dogodku na tej povezavi. Prijavite se lahko tukaj. 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) je eden od temeljev pravnega sistema samostojne Slovenije. Je tudi pravni temelj privatizacije in pravno-organizacijske transformacije v 90. letih. Uskladitev tega pomembnega predpisa s pravom EU ter sodobni poskusi poenostavitve in posodobitve korporacijskega prava EU so nepogrešljiv pravni okvir stalnega prenavljanja in razvoja ZGD in širšega korporacijskega prava v zadnjih treh desetletjih. 

Digitalizacija korporacijskega prava EU in RS sega tako na področje povsem digitalnega ustanavljanja družb, javnega razkritja poročil in poslovanja družb (interaktivnost poslovnih registrov) in s tem krepitve preglednosti. Dotika se tudi razmerja med družbo, njenimi organi in delničarji ter s tem povezanih postopkov odločanja. Evropsko in slovensko korporacijsko pravo bo orodje zelenega prehoda in korporativne družbene odgovornosti za trajnostni razvoj.

Vabljeni na dogodek o aktualnih vprašanjih in izzivih gospodarskega prava v Sloveniji, ki ga v torek, 11. aprila, v hotelu Grand Plaza v Ljubljani organizira podjetje Nebra v sodelovanju z revijo Pravnik in drugimi partnerji. Na dogodku se bodo strokovnjaki dotaknili naslednjih iztočnic: 
- Digitalizacija korporacijskega prava EU in RS ter družbena odgovornost v pravu EU, 
- sooblikovanje ZGD s sodno prakso Vrhovnega sodišča RS, 
- odgovornost članov poslovodstev in NS v praksi, 
- revizija v gospodarskih družbah, ustanovitev d.o.o. in davčne pasti pri prodaji deleža,
- problematika prekrškov po ZGD, zavarovanje odgovornosti

Predavatelji - priznani pravni in korporacijski strokovnjaki - bodo med drugim govorili o: 
- Davčnih pasteh pri transakciji z deleži
- Odgovornosti članov poslovodstev in NS v praksi
- Pomenu in razvoju revizije v gospodarskih družbah s predstavitvijo izkušenj
- Problematiki prekrškov po ZGD
- Zavarovanju odgovornosti članov poslovodstev in NS: kateri so elementi zavarovalne pogodbe v praksi

Več o dogodku na tej povezavi. 
Prijavite se lahko tukaj. 

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano