SBC za boljše poslovno okolje 

Stališča

01. Marec 2023

SBC za boljše poslovno okolje 

Oddelek Poslovno okolje, ki deluje v okviru SBC - Kluba slovenskih podjetnikov, se z letošnjim letom dodatno krepi z analitično podporo, ki jo prinaša novo ustanovljeni analitični oddelek.

To bo klubu omogočalo, da bo lahko še bolje spremljal dogajanje, oblikoval argumente in predlagal rešitve za razvoj poslovnega okolja, ki podjetnikom omogoča nadaljnji razvoj in večjo dodano vrednost. 

Oddelek Poslovno okolje (oddelek PO), ki deluje v okviru SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, se ukvarja s strokovno–regulativnim področjem. Aktivnosti oddelka zadevajo prizadevanja za oblikovanje poslovnega okolja in pogojev, ki podjetjem omogočajo uspešno delovanje, rast in konkurenčnost na zahtevnih mednarodnih trgih. 

Oddelek PO tesno sodeluje z oddelkom za analitiko (Analitika), ki pridobiva podatke za uresničevanje strateških ciljev kluba, aktivno sodeluje z vladnimi organi pri oblikovanju novih zakonov in predpisov, ki zadevajo gospodarstvo. PO oddelek sodelujemo v vseh strokovnih skupinah, ki delujejo v okviru Vlade RS.

Glavne naloge oddelka za poslovno okolje 

- Skrbi za obveščanje članov o aktualnih in novih predpisih in zakonih ter oblikuje stališča, s katerimi predstavniki podjetij nastopamo in sodelujemo v diskurzu z vlado in javnosti. 
- Povezuje se z drugimi podjetniškimi in gospodarskimi organizacijami pri oblikovanju skupnih stališč.
- Išče ugodne poslovne rešitve, kjer lahko člani SBC s skupnim nastopom na trgu lahko dosežejo boljše pogoje ali finančne učinke. 
- Redno pripravlja strokovne vsebine za komunikacijo kluba z javnostmi in oblikovanju splošnega mnenja državljanov o podjetnikih in podjetništvu (podpora PR oddelku). 

Pri uresničevanju zgoraj opisanih ciljev aktivno sodeluje novo vzpostavljeni oddelek analitike. Analitika pridobiva, pripravlja in obdeluje podatke, ki služijo kot argumenti za vpliv na spremembe predpisov ter so hkrati podlaga za nastopanje SBC v javnosti. 
Oddelek Analitika je glavni vir podatkov in analiz, ki klubu služijo kot strokovna podlaga za vpliv na spremembe predpisov. Osredotoča se na:
-    Analizo davčne zakonodaje, ki je trenutno v pripravi.
-    Analizo stanja in pripravo predlogov za energetsko politiko države, ki bo dolgoročno vzdržna.
-    Podrobno analizo državnega proračuna.

Člani kluba se lahko na oddelek PO obrnete kadarkoli preko maila: po@sbc.si. Sprejemamo vaše predloge, mnenja ali vprašanja v zvezi s predpisi, zakoni, predlogi zakonov, pravilniki …
 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano