SBC know-how: Kaj je boniteta in kako jo enostavno izboljšati?

Izbrani nasveti

21. Marec 2023

SBC know-how: Kaj je boniteta in kako jo enostavno izboljšati?

Avtor: Nejc Apšner, direktor podjetja Nekster, d.o.o.

Bonitetna ocena predstavlja oceno kreditne sposobnosti ali tveganja plačilne nesposobnosti določene osebe, podjetja ali organizacije. Svojo oceno določajo kreditne agencije, ki pri tem upoštevajo zgodovino finančnega poslovanja ter druge pomembne dejavnike, ki lahko vplivajo na sposobnost posojilojemalca, da pravočasno vrne posojilo ali dolgove.

Navadno se bonitetna ocena izraža z ocenami, ki se gibljejo od najvišje, kot je A ali AAA, do najnižje, kot je D ali CCC (ali pa od 1 - 10, kot to uporabljamo pri Nekster, kjer je 10 najboljša ocena). Višja kot je ocena, večja je verjetnost, da bo posojilojemalec zmožen vrniti svoje dolgove pravočasno, medtem ko nižje ocene pomenijo večje tveganje za kreditodajalce.

Pomen bonitetne ocene je ključen za kreditne institucije, investitorje in druge, ki sprejemajo poslovne odločitve. Višja bonitetna ocena lahko prinese ugodnejše obrestne mere in boljše pogoje kreditiranja, medtem ko lahko nižja ocena prinese višje obrestne mere in strožje pogoje kreditiranja.

Dejavniki, ki vplivajo na bonitetno oceno

V nadaljevanju bomo raziskali nekaj ključnih dejavnikov, ki vplivajo na bonitetno oceno podjetja.

Zgodovina plačil: Zgodovina plačil je ena od ključnih komponent bonitetne ocene, saj lahko zamude pri plačilih zmanjšajo oceno podjetja.
Finančni položaj: Bonitetna ocena temelji tudi na številnih finančnih kazalnikih podjetja, vključno s prihodki, dobičkom, razmerjem dolga do EBITDA, maržami in razmerjem med kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi obveznostmi.
Panoga in konkurenca: Bonitetna ocena podjetja se lahko razlikuje glede na panogo, v kateri podjetje deluje, in konkurenčno okolje v tej panogi.
Upravljanje podjetja: Upravljanje podjetja ima ključno vlogo pri določanju bonitetne ocene, saj vpliva na dolgoročno uspešnost podjetja.
Razvoj in inovacije: Vlaganje v raziskave in razvoj ter inovacije lahko poveča zanimanje investitorjev in s tem izboljša bonitetno oceno podjetja.
Globalno gospodarsko okolje: Nestabilnost na svetovnih trgih in spremembe v globalnem gospodarskem okolju lahko vplivajo na prihodke in dobiček podjetja ter s tem na njegovo bonitetno oceno.
Povezave z drugimi podjetji: Podjetja, ki so povezana z drugimi podjetji ali poslovnimi partnerji, lahko vplivajo na bonitetno oceno podjetja, saj se lahko njihova uspešnost odraža na oceni podjetja.
Politika in pravne razmere: Politika in pravne razmere v državi ali regiji, kjer podjetje posluje, lahko vplivajo na bonitetno oceno podjetja, saj lahko spremenijo gospodarsko okolje ter vplivajo na uspešnost podjetja.

Kako vplivati na bonitetno oceno?

Podjetje lahko izboljša svojo bonitetno oceno na več načinov. Ena možnost je izboljšanje donosnosti, ki se lahko doseže z večjo učinkovitostjo poslovanja, zmanjšanjem stroškov ali povečanjem prihodkov. Vse, kar povečuje dodano vrednost, vpliva na višjo donosnost.

Druga možnost je učinkovito upravljanje zalog, kar zmanjšuje tveganje neplačila ter izboljšuje bonitetno oceno podjetja. To dosežemo z natančno analizo povpraševanja po izdelkih in storitvah ter z omejevanjem količine zaloge na optimalne ravni. Prevelika količina zaloge lahko povzroči tveganje za podjetje, zato je pomembno, da se zaloge obvladuje.

Poleg tega lahko bonitetno oceno posredno izboljšamo z rednim spremljanjem ocene. Spremljanje samo sicer nima neposrednega vpliva, lahko pa nas spodbudi k sprejetju ustrezne ukrepe v primeru slabšanja bonitetne ocene.

Kot podjetnik moramo biti pozorni na svoja finančna tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe za izboljšanje bonitetne ocene. Učinkoviti pristop za nadzor bonitetne ocene je uporaba faktoringa, s katerim podjetje pridobi likvidna sredstva in poveča prihodke brez dodatnega zadolževanja ter razdolži svoje podjetje. To stabilizira prihodke in denarni tok ter omogoči pravočasno plačilo obveznosti, kar preprečuje negativne vplive na bonitetno oceno.

Primeri učinkovitih ukrepov podjetij iz prakse

Pri podjetnikih sta med najbolj priljubljenimi predvsem dva načina izboljšanja  bonitetne ocene, ki olajša in zviša možni znesek pridobivanja bančnih posojil. Prvi način je zmanjševanje finančnih obveznosti ob koncu leta. Podjetja ob koncu leta odprodajo svoje terjatve v zameno za denar, s katerim nato poplačajo kratkoročne kredite (npr. revolving). Na ta način se izboljšata dva najpomembnejša kazalca, in sicer dolg/EBIDTA ter razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.

Drugi način služi predvsem vzdrževanju bonitetne ocene, kjer podjetja skrbijo za pravočasno plačevanje in dnevno uravnavanje likvidnosti. Za ta namen lahko podjetja koristijo produkte, kot so kratkoročni krediti (revolving, krediti za obratna sredstva …) ali pa rešitve kot so Supply Chain Finance ali faktoring.

Pridobite nasvet

Na kakšen način se boste lotili stabilizacije in izboljšanja vaše bonitetne ocene, je odvisno predvsem od vas samih in vaših potreb ter okoliščin. Pridobitev nasveta vam lahko pomaga pri izbiri najboljše poti za vas in vaše podjetje. Če potrebuje pomoč ali nasvet pri prodaji terjatev ali drugih oblikah kratkoročnega financiranja, pišite članu SBC Mladih Nejcu Apšnerju: nejc@nekster.com.
KNOW-HOW SREDIŠČE: PROSTOR ZA UPORABNE NASVETE

Know-how središču SBC objavljamo uporabne nasvete za pomoč pri poslovanju. Nasvete pripravljamo v sodelovanju s člani SBC, poslovnimi partnerji kluba in drugimi eksperti za poslovna področja.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.