Potrebujete pospešek pri razvoju, raziskavah in inovacijah? Na voljo so ugodni krediti. 

Izbrani nasveti

23. Marec 2023

Potrebujete pospešek pri razvoju, raziskavah in inovacijah? Na voljo so ugodni krediti. 

Načrtujete projekt, s katerim boste povečali raznovrstnost ponudbe vašega podjetja, izboljšali obstoječe proizvode in storitve ali uvedli pomembne inovacije v proizvodnem procesu? 

Pri SID banki so na voljo ugodni krediti za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije. 

V aprilu za člane organiziramo tudi dogodek o financiranju podjetniških aktivnosti v SBC Loungeu. Več informacij kmalu. 

Pri SID banki, slovenski izvozni in razvojni banki, je na voljo financiranje za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva. Financiranje je na voljo za: 
- Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve.
- Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti.
- Bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev.
- Razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
- Izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
- Načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev.

Kaj vam omogoča kredit? 

- Sredstva od 10.000 € naprej.
- Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim ddv.
- Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5 % pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in znaša 0 % oziroma je v skladu s pomočjo de minimis ter iz 37,5 % pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni. 
- Dobro kreditiranje od 3 do 9 let. 
- Brez stroškov odobritve in vodenja kredita. 
- Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita (od 1 do 3 let). 
- Kredit brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravico na predmetu financiranja. 
- V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo najmanj 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja. 

Financiranje je na voljo iz skladov kohezijskih sredstev, ki jih upravlja SID banka: Sklada skladov. Financiranje lahko pridobite neposredno preko SID banke. 
 Za več informacij o možnostih financiranja kliknite na spletno stran Sklada skladov ali kontaktirajte Olgo Horvat na telefon: 01 2007 407; mail: olga.horvat@sid.si.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.