Ne spreglejte! Ugodni kredit za podjetja

Člani

13. Marec 2023

Ne spreglejte! Ugodni kredit za podjetja

Ugodni kredit za podjetja z nizko obrestno mero do 50.000 EUR.


Odprl se je razpis za ugodno financiranje za podjetja, v skupni višini do 50.000 EUR! 
•    Nižja obrestna mera (samo 37,5% od vrednosti 6-mesečnega EURIBORA + fiksno 0,8%)
•    Zavarovanje samo 8 menic podjetja
•    Ročnost kredita do 5 let, z možnostjo moratorija do 6 mesecev
•    Brez stroškov odobritve in vodenja kredita


Na razpis za ugodno financiranje se lahko prijavijo: 
-    Mikro, mala in srednja podjetja (s.p., gospodarska družba ali zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo)
-    Vsaj 1 zaposlen za polni delovni čas
-    Upad prihodkov za vsaj 10% v letu 2020/2021, glede na leto 2019 zaradi epidemije COVID-19


Za kašen namen se lahko uporabijo sredstva kredita?
    naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
    naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
    stroški materiala in trgovskega blaga,
    stroški storitev,
    stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).
     zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Glede na pretekle izkušnje, se pričakuje da bodo sredstva dodeljena do 250 podjetjem.
Prvi rok za oddajo je že 24.3.2023! Ker je velika možnost, da bodo sredstva porabljena že v 1. roku, je hiter pristop zelo pomemben!
Pišite podjetju Tiko Pro na email info@tiko-pro.si za pregled pogojev in točkovnika.
Več o razpisu si lahko ogledate na njihovi spletni strani: https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/p7-2-2023-covid-mikrokrediti-2023 

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano