Ne prezrite: vlogo za subvencijo za energente morate oddati naslednji teden, ne glede na regulirano ceno elektrike

Izbrani nasveti

17. Februar 2023

Ne prezrite: vlogo za subvencijo za energente morate oddati naslednji teden, ne glede na regulirano ceno elektrike

Na voljo so subvencije za povračilo stroškov za nakup električne energije, plina in tehnološke pare v letu 2023. Kdo lahko vloži vlogo za subvencijo, kako podati vlogo in kdaj bodo na voljo izplačila - odgovore na ta vprašanja podajamo v nadaljevanju.
 

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 163/2022, z dne 27. 12. 2022. Besedilo ZPGOPEK je dostopno na tej povezavi.
Skladno z ZPGOPEK bo zaradi visokih stroškov električne energije, plina in tehnološke pare v letu 2023 možno od predvidoma 21. 2. 2023 do najkasneje 28. 2. 2023 do 12.00 ure oddati vlogo za subvencijo za naštete tri energente. Subvencijo je možno pridobiti za obdobje od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Kdo lahko uveljavlja subvencijo? 

Za subvencijo za elektriko se lahko podjetja prijavite ne glede na to, ali imate ceno elektrike regulirano skladno z Uredbo Vlade RS o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS št. 167/2023 z dne 30. 12. 2023), saj v tem trenutku še ni znano, ali bo Vlada RS omejila ceno elektrike tudi za drugo polovico leta. Če imate ceno do 30. 6. 2023 regulirano, se za subvencijo morate vseeno prijaviti, da boste lahko pridobili subvencijo v drugi polovici leta 2023. Kljub temu, da imate po uredbi regulirano ceno elektrike (trenutno samo za obdobje od 1. 1.-30. 6. 2023), morate  za uveljavitev subvencijo za drugo polovico leta (1. 7. – 31. 12. 2023) vlogo oddati že sedaj, saj pozneje vloge ne bo mogoče oddati.

Kako vložiti vlogo? 

Vlogo boste lahko vložili izključno elektronsko preko spletne aplikacije agencije SPIRIT na TEJ POVEZAVI. Pooblastilo za izpolnjevanje in oddajo vloge (ki se bo generirala v sami aplikaciji agencije SPIRIT) ter vsi dokumenti vloge bodo morali biti obvezno pravilno digitalno podpisani s strani zakonitega zastopnika vlagatelja, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) predpisanega izdajatelja (npr. AC NLB, SIGEN-CA, HALCOM, POŠTARCA itd.), ki je preverljivo oz. registrirano v aplikaciji eEDP na spletni strani AJPES. 

Kdaj bodo podjetja prejela pomoč?

Podjetja bodo prejela prvo izplačilo pomoči do 31. marca 2023 za obdobje od januarja do marca 2023, naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 bo pristojni organ izvajal mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec. Podjetja so za vsak mesec upravičena do ene dvanajstine ocenjene vrednosti pomoči za leto 2023. Izplačila bodo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno obdobje, do konca februarja 2024 se izplača tudi 20 odstotkov zadržanih sredstev, upoštevaje korekcijski postopek glede na dejansko porabo.

Agencija SPIRIT sestavlja bazo odgovorov na prejeta vprašanja, ki jih najdete na TEJ POVEZAVI.

POVZETEK

- Pravna podlaga za razpis za subvencije za energente je Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). 
- Razpis vodi javna agencija SPIRIT - informacije na tej povezavi.
- Aplikacija za podajo elektronske vloge se pri javni agenciji SPIRIT predvidoma vzpostavi 21. 2. 2023.
- Vlogo lahko vložite vsa podjetja, ne glede na regulirano ceno elektrike v prvi polovici leta 2023.

- Vlogo in vse priloge bo moral elektronsko podpisati zakoniti zastopnik družbe (direktor), ki bo za to potreboval kvalificirano digitalno potrdilo. 
- Vloga mora biti oddana najkasneje do dne 28. 2. 2023 do 12.00 ure, ko se razpis zaključi.
- Kvalificirana digitalna potrdila tujih izdajateljev, ki so registrirana v slovensko aplikacijo eEDP pri AJPES, niso veljavna. Vsem, ki imate ta digitalna potrdila, predlagamo da si vaši zakoniti zastopniki uredijo kvalificirano digitalno potrdilo slovenskega izdajatelja.

V primeru kakršne koli nejasnosti glede razpisa se lahko obrnete neposredno na javno agencijo SPIRIT na energenti2023@spiritslovenia.si ali na oddelek Poslovno okolje, ki deluje pri SBC - Klubu slovenskih podjetnikov, elektronska pošta: po@sbc.si

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano