Vodenje podjetja LOTRIČ Meroslovje prevzema Maja Brelih Lotrič

Člani

19. Januar 2023

Vodenje podjetja LOTRIČ Meroslovje prevzema Maja Brelih Lotrič

V podjetju LOTRIČ Meroslovje se je nedavno zaključil proces prenosa na drugo generacijo. Vodenje je tako prevzela najmlajša hči Maja Brelih Lotrič, ki s podporo članov kolegija stopa na čelo podjetja. »Svež veter« bodo izkoristili za osvajanje novih trgov, drugačne tržne pristope ter nadaljnji razvoj storitev in produktov.

Lotric-19-1-2023-27.JPG

 

Konec leta 2022 so v podjetju LOTRIČ Meroslovje in skupini LOTRIČ Metrology pričeli s prenosom vodstvenih položajev. Z 18. januarjem se je namreč zaključilo prehodno obdobje, v katerem je dolgoletni generalni direktor Marko Lotrič, po izvolitvi na mesto predsednika Državnega sveta RS, prenehal z opravljanjem preostalih funkcij. S 1. 1. 2023 je direktorica podjetja LOTRIČ Meroslovje tako postala najmlajša hči Maja Brelih Lotrič. 

Lotric-19-1-2023-53.JPG
»Oče me je naučil predvsem prepoznave novih priložnosti in kako pomembno je povezovanje. V tej smeri bom delovala tudi v prihodnje, zlasti na tujih trgih. Ne bojim se povezovanja z multinacionalkami (tudi konkurenčnimi) saj verjamem v naše znanje in digitalna orodja, ki smo jih razvili in kar nas postavlja na vrh evropskih – če ne celo svetovnih laboratorijev,« je poudarila nova direktorica Maja Brelih Lotrič ter dodala: »Zavedam se, da obuvam velike čevlje, a po naravi sem precej vztrajna oseba in prepričana sem, da mi bo ob podpori družinskih članov in članov kolegija ter s pomočjo sodelavk in sodelavcev uspelo nadaljevati pozitiven trend razvoja tako podjetja LOTRIČ Meroslovje kot skupine LOTRIČ Metrology.«
Marko Lotrič, ustanovitelj skupine LOTRIČ Metrology, je v uvodnem nagovoru izpostavil pomen trdnega nasledstva v družinskih podjetij ter poudaril, da so priprave na prenos vodenja podjetja potekale vse od leta 2017, ko je bila s strani vseh članov družine Lotrič podpisana družinska ustava.


Slovenijo dodajajo kot šesto evropsko državo s strani koncerna Volkswagen odobrenim preskusnim laboratorijem
V podjetju posebno pozornost posvečajo digitalizaciji procesov ter razvojnim projektom. Velik del partnerjev prihaja s področja avtomobilske industrije, od koder izvira tudi najnovejši pomemben projekt – so namreč v zaključni fazi postopka, s katerim bodo postali  odobren preskusni laboratorij koncerna Volkswagen. S tem jim omenjeni avtomobilski gigant zaupa, da v njegovem imenu opravljajo preskušanja materialov in komponent, ki so kasneje vgrajene v avtomobile znamke VW, ter s tem potrjujejo njihovo ustreznost. 
»Sodelovanje predstavlja pomemben mejnik za naše podjetje in slovenske proizvajalce avtomobilskih komponent, ki bodo tako po novem za postopke preskušanja lahko koristili domačega izvajalca. Poleg konkurenčnih cen bistveno prednost predstavlja predvsem komunikacija v slovenskem jeziku ter krajši roki izvedbe preskusov.« je poudaril Mitja Lotrič, direktor hčerinskega podjetja LOTRIČ Certificiranje ter prokurist hčerinskih podjetij v Avstriji in Nemčiji.

Lotric-19-1-2023-44.JPG
Edini preskusni laboratorij na področju medicinskih mask in osebne varovalne opreme v širši regiji
Skupina LOTRIČ Metrology je vodilni ponudnik »vse v enem« meroslovnih storitev. Tehnični sektor sestavljajo 4 glavne enote – kalibracijski in preskusni laboratorij ter kontrolni in po novem tudi certifikacijski organ. Vsi imajo pridobljene akreditacije, ki predstavljajo uradno priznanje za opravljanje tehničnih nalog na mednarodnem nivoju. Certifikati izdani s strani skupine LOTRIČ Metrology so tako enakovredno priznani po celem svetu. 
»Certifikacijski organ je podlaga za priglasitev pri evropski komisiji, kjer ima LOTRIČ Metrology številko 2897. Omenjena številka se poleg CE znaka nahaja na proizvodih, ki jih certificiramo. Priglasitev je odziv na pandemske okoliščine, v katerih smo s hitrim razvojem ter na prošnjo MGRT slovenskim proizvajalcem mask omogočili pridobitev certifikata o skladnosti in s tem prost dostop do EU trgov v celoti,« je poudaril Primož Hafner, tehnični direktor v podjetju LOTRIČ Meroslovje ter prokurist hčerinskih podjetij na področju Adria regije.


S pomembnimi razvojnimi projekti narekujejo trende v meroslovju
Za uspešen razvoj podjetja LOTRIČ Meroslovje ter celotne skupine LOTRIČ Metrology je ena ključnih aktivnosti vlaganje v razvoj in raziskave na najrazličnejših področjih, pri čemer velja v prvi vrsti izpostaviti področje visoko tehnoloških lastnih produktov EXACTUM in TRAMES, ki zagotavljajo vse večjo stopnjo avtomatizacije.
Zavedajo se pomena sodelovanja ter se vključujejo v številna partnerstva ter SRIP-e.
»Smo del pobude ACS – GREMO (GREen MObility: e-MOTION), ki obsega eksperimentalni razvoj elektromotorskih pogonskih sistemov, pri čemer smo osredotočeni na prediktivno in avtomatizirano vzdrževanje v meroslovju. Aktivni smo v  strateških razvojno-inovacijskih partnerstvih – SRIP-ih, ki na ciljnih področjih Strategije pametne specializacije združujejo predstavnike gospodarstva, institucij znanja in države. Aktivni pa smo tudi v odborih Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) ter delovni skupini 11, za mednarodni sporazum ATP, Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) v Ženevi, v okviru katerih poglobljeno sodelujemo pri razvoju svetovnih trendov standardizacije in zakonodaje.« je za zbrane novinarje povzel Jure Thaler, direktor razvoja v podjetju LOTRIČ Meroslovje

Lotric-19-1-2023-55.JPG
Več o skupini LOTRIČ Metrology
Vodstvene položaje poleg Maje Brelih Lotrič, direktorice podjetja LOTRIČ Meroslovje, prevzemajo še hči Katja Lotrič Kejžar, finančna direktorica, ki je po novem tudi prokuristka vseh treh podjetij v Sloveniji. V 6 podjetjih v tujini na vodstvenih položajih ostajajo lokalni direktorji. Spremembe so zgolj na mestih prokurista. Sin Mitja Lotrič, direktor hčerinskega podjetja LOTRIČ Certificiranje, je tako po novem tudi prokurist hčerinskih podjetij v Avstriji in Nemčiji. Primož Hafner, tehnični direktor, pa prokurist hčerinskih podjetij na področju Adria regije. 


Skupina LOTRIČ Metrology združuje preko 180 sodelavk in sodelavcev, zaposlenih v 9 podjetjih v 7 državah.
V lanskem letu so opravili skoraj 120.000 meroslovnih pregledov, kar pomeni več kot 470 pregledov na dan. Od tega so samo v podjetju LOTRIČ Meroslovje opravili 320 meroslovnih pregledov dnevno. Njihove certifikate najdemo v več kot 50 državah širom sveta. Skupni tržni delež na področju meroslovja v Sloveniji po njihovi oceni znaša 43,9 %, kar jih postavlja na mesto vodilnega ponudnika meroslovnih rešitev, med njihovimi referencami je več kot 20.000 podjetij.


V letu 2022 so dosegli 11 mio € prometa. Ekipi se je v minulem letu pridružilo 19 novih sodelavk in sodelavcev ter 2 v prvih dneh letošnjega leta.

Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih FacebookInstagram in LinkedIn.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano