Podpišite peticijo za višje neto plače

Stališča

06. Januar 2023

Podpišite peticijo za višje neto plače

13 organizacij, ki zastopamo podjetnike, širše gospodarstvo in kmetijstvo, vključno s SBC, je zagnalo peticijo, s katero si prizadevamo za stabilen, predvidljiv in varen položaj tistih, ki ustvarjajo, za pošteno obdavčitev delovnih ljudi in za davčni sistem, ki se ne spreminja iz leta v leto. 

Peticijo lahko preberete in podpišete na tej povezavi.

Januarja 2023 je začela veljati novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki med drugim prinaša nižjo splošno davčno olajšavo, ukinja usklajevanje olajšav z inflacijo (kar zaradi visoke inflacije de facto pomeni nižje neto plače za vse), zvišuje obdavčitev samostojnih podjetnikov (posebej normiranih zavezancev) in visoko izobraženih kadrov, otežuje notranje lastništvo podjetij ter bistveno poslabšuje socialni položaj kmetov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Zaradi namer politike, ki je v časih negotove gospodarske situacije in rastoče inflacije nerazumno ostra do delovno aktivnih ljudi, še posebej do srednjega razreda, in bo pomembno vplivala tudi na nižjo samooskrbo s hrano, ter neupravičeno posega v ustavno zagotovljene pravice do enakosti in razpolaganja z lastnino, je široka koalicija 13 organizacij s področij gospodarstva in kmetijstva s skupno izjavo pozvala, naj politika zaustavi neustavne korake, ki bi lahko nepopravljivo vplivali na blaginjo vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Organizacije menimo, da je treba izvajanje zakona je treba nemudoma ustaviti, zakon pa popraviti skladno z ustavnimi pravicami in na podlagi izhodišč, ki zagotavljajo:
- višje neto plače za vse,
- krepitev srednjega razreda,
- višjo samooskrbo na področju hrane,
- enakopravne pogoje pri notranjem odkupu podjetij.

Vabimo vas, da strinjanje s podanimi izhodišči potrdite s svojim podpisom na tej povezavi.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano