Priložnost: do 60 % nepovratnih sredstev za razvoj in raziskave v podjetjih

Izbrani nasveti

13. December 2022

Priložnost: do 60 % nepovratnih sredstev za razvoj in raziskave v podjetjih

Priložnost za sofinanciranje: konzorcij, sestavljen iz najmanj 2 in največ 3 partnerjev, lahko za razvojno-raziskovalni projekt (RRI) prejme do 60 % nepovratnih sredstev oziroma do 300.000 EUR. Rok za prijavo na javni razpis: začetek aprila 2023.

Podrobnosti razpisa navajamo v nadaljevanju, na voljo so tudi na tej povezavi. 

Cilj projekta mora biti nov oziroma izboljšan izdelek/proces/storitev z visoko dodano vrednostjo, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

Vsak RRI projekt mora nujno izkazovati tudi prispevek k prehodu na krožno gospodarstvo – vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in področja blažitve podnebnih sprememb.

ZAHTEVE 

- Upravičeni stroški so stroški plač, storitev zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva ter posredni stroški.
- Čas trajanja projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev. 
- Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja (do 60 %).
- Rok za oddajo: 3. 4. 2023

Več informacij na tej povezavi.

Članom SBC je na voljo 1 brezplačen posvet glede projekta za namen razpisa.
Kontakt: info@tiko-pro.si.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano