Ne potrebujemo dodatnih bremen, pač pa rešitve, ki pomagajo pri premagovanju krize

Stališča

19. Oktober 2022

Ne potrebujemo dodatnih bremen, pač pa rešitve,  ki pomagajo pri premagovanju krize

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov izražamo skrb zaradi nekaterih rešitev v predlogu Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva. Zakon je Vlada RS poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku.

Predlog zakona predvideva spremembo nosilca stroška nadomestila v času zadržanosti (izolacije) zaposlenega od dela, ki je posledica potrjene okužbe z virusom Sars-CoV-2. Stroški bodo po predlogu zakona z zdajšnjega nosilca, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prešli na delodajalce.

Takšna rešitev je v trenutno zaostrenih razmerah, ko je poslovno okolje posebej negotovo, po mnenju SBC neustrezna in podjetjem ne olajšuje položaja. Nasprotno, zaradi takšnih ukrepov se bodo pogoji poslovanja podjetij še zaostrili. Opozarjamo tudi na trenutno naraščajoče število okužb s koronavirusom, kar podjetjem dodatno povzroča težave pri zagotavljanju nemotenega poslovanja.

V SBC Vladi RS predlagamo, da opravi ponovni premislek o predlaganih ukrepih, nato pa sprejme rešitev, ki bo upoštevala, da so podjetniki v času energetske krize in drugih zaostrenih okoliščin že zdaj ranljivi. Ne potrebujemo dodatnih bremen, ki bodo negativno vplivala na njihovo poslovanje, s tem pa tudi na delovna mesta številnih zaposlenih.

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov opozarjamo tudi na zniževanje pravic, ki izhajajo iz začasne zadržanosti zaposlenih z dela. Vlada namreč v predlogu zakona določa znižanje z zdajšnjih 90 % na 80 % osnove. To bo neposredno prizadelo zavarovance.

V SBC predlagamo, da Vlada RS opravi ponovni razmislek in neustrezne rešitve v predlaganem Zakonu o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva, na katere opozarjamo, ustrezno preoblikuje. Pri tem naj sledi vodilu, da je treba podjetjem v teh negotovih razmerah zagotoviti stabilno poslovno okolje, ki jih ne bo dodatno obremenjevalo in jim zmanjševalo poslovnega zagona.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano