Do dviga minimalne plače z višjo dodano vrednostjo in s prebojnimi rešitvami

Stališča

28. Oktober 2022

Do dviga minimalne plače z višjo dodano vrednostjo in s prebojnimi rešitvami

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov opozarjamo, da bo imel nameravan izredni dvig minimalne plače negativne posledice za podjetja in s tem za celotno gospodarstvo. Z izrednim dvigom minimalne plače na način, da kot ga predlaga vlada, se to ne bo zgodilo na podlagi poslovne uspešnosti, kar bi moral biti cilj. 

Zaradi izrednega dviga minimalne plače bodo podjetja še bolj izpostavljena tveganjem. Podjetja se že zdaj soočajo z visokimi cenami energentov in ohlajanjem gospodarstva. Ne bi smeli preslišati opozoril, da bo višja minimalna plača dodatno poganjala rast inflacije. Izpostavljamo, da je v sprejemanju davčna reforma, ki bo spremenila dohodninske razrede. Po reformi bodo imeli zaposleni z nižjimi prihodki višjo dodatno splošno olajšavo. Z uveljavitvijo davčne reforme bodo zaposleni z nižjimi prihodki na boljšem. 

Po drugi strani bo izredna uskladitev minimalne plače porušila razmerja med posameznimi plačnimi razredi, kar bo podjetja v že tako zahtevnih razmerah potisnilo še v težji položaj. 

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov se zavzemamo za dvig minimalne plače po poti, za katero menimo, da je prava. Dvig minimalne plače naj bo rezultat dviga dodane vrednosti, ki sloni na novih prebojnih tehnoloških rešitvah. Več prebojnih tehnoloških rešitev bomo pridobili tako, da bomo na splošno razbremenili stroške dela, predvsem za razvojne kadre. Tako bomo lahko poskrbeli tudi za zaposlene z nižjimi plačami. 

Če bo odločitev o izrednem dvigu minimalne plače potrjena na Ekonomsko-socialnem svetu in pozneje uveljavljena, bo imelo to večkratne negativne učinke na poslovanje podjetij, ki se v negotovem domačem in predvsem tujem okolju že tako borijo za ohranitev konkurenčnosti, poslovnega zagona, nekatera že danes tudi za obstoj. Izpostavljamo porušena plačna razmerja, zaradi katerih bodo imela podjetja nepredvidene dodatne stroške, visoke cene energentov in ohlajanje gospodarstva. Ekonomisti opozarjajo tudi na nevarnost višje inflacije. Vemo, da je inflacija v tem trenutku že tako izjemno pereča tema, saj so se zaradi krize cene dobrin močno povišale. 

Poudarjamo: zavzemamo se za dvig minimalne plače, pri čemer naj bo ta prvenstveno povezan z dvigom dodane vrednosti, ki sloni na novih prebojnih tehnoloških rešitvah. Več prebojnih tehnoloških rešitev bomo pridobili tako, da bomo na splošno razbremenili stroške dela, predvsem za razvojne kadre. Tako bomo lahko poskrbeli tudi za tiste z nižjimi plačami. Po drugi strani pa regulacija minimalne plače brez prave osnove vodi v višanje življenjskih stroškov za vse, predvsem za tiste z nižjimi prihodki, kot so na primer upokojenci. 

Veseli nas, da je vlada pri vprašanju ukrepa izolacije za zaposlene, za katerega je bilo v osnutku predloga Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 določeno, da bo šel strošek odsotnosti z dela zaradi potrjene okužbe s covidom-19 v breme delodajalcev, prisluhnila argumentom podjetnikov in strokovne javnosti ter ohranila dozdajšnjo ureditev. 

Želimo si, da bi vlada tudi v primeru minimalne plače ravnala podobno in pokazala razumevanje za zahtevne razmere, v katerih delujejo podjetniki in gospodarstvo. Podlaga za spremembo minimalne plače naj bo redna uskladitev z rastjo cen življenjskih stroškov. 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano