Zakon o pomoči gospodarstvu: kaj prinaša, kdo lahko uveljavlja pomoč in kako?

Izbrani nasveti

01. September 2022

Zakon o pomoči gospodarstvu: kaj prinaša, kdo lahko uveljavlja pomoč in kako?

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina gospodarstvu prinaša 40 milijonov evrov pomoči. V nadaljevanju pojasnjujemo, kdo lahko zaprosi za pomoč in kako pomoč uveljavljati. 

Gospodarski minister obljublja, da je ukrep le prvi v vrsti ukrepov, ki jih pripravlja vlada. 

Z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je potrdil Državni zbor RS, želi ministrstvo za gospodarstvo pomagati podjetjem, da učinke cenovnih šokov v letu 2022 lažje amortizirajo. SBC je podal odziv na potrjeni zakon in hkrati pozval vlado k sprejemanju dodatnih ukrepov. Celoten odziv lahko preberete TUKAJ.

Kot je pojasnil gospodarski minister Matjaž Han, je ukrep, ki gospodarstvu prinaša 40 milijonov evrov pomoči, le eden od prvih ukrepov vlade. Ta spremlja razmere na trgu in bo ob zaostrovanju nadaljevala z ukrepanjem. Minister tudi obljublja, da si bo  pri Evropski komisiji prizadeval za podaljšanje obdobja za dodelitev tovrstne državne pomoči tudi v prihodnjem letu in višje pragove pomoči. Zakon namreč sloni na točkah 2.1 in 2.4 Začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini več lahko preberete TUKAJ.

Kdo je upravičen do pomoči?

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji in so bile registrirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge do 1. decembra 2021. Pomoč lahko prejmejo tudi upravičenci s področja primarne kmetijske pridelave in ribištva.

Pogoji za uveljavljanje pomoči

Upravičenec na dan oddaje vloge ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku likvidacije ter ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti in nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za zadnje leto v višini 50 evrov.

Do državne pomoči niso upravičena tista podjetja, ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oziroma električne energije po drugih uredbah ali pa so vključila dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

Kakšna bo pomoč države?

Država bo podjetjem pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021. Izračun upravičenih stroškov je pripravljen po metodologiji Evropske komisije in se nanaša na obdobje med 1. junijem in 31. decembrom 2022. Ukrep bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija, nadzor pa poleg nje še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

TRI VRSTE POMOČI

Predlog zakona predvideva tri vrste pomoči za gospodarstvo:
- Prva je enostavna pomoč, ki sledi pogojem iz točke 2.1 Začasnega kriznega okvira in lahko znaša do 500.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov.
- Druga je posebna pomoč, ki temelji na pogojih iz točke 2.4 Začasnega kriznega okvira in je omejena z 2.000.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov, pri čemer velja še dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022 naprej limitiran na največ 70 % porabe v enakem obdobju 2021.
- Tretja pomoč pa je namenjena energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen z 2.000.000 evrov, vendar pa bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 50 % oziroma v nekaterih primerih pa do 70 % upravičenih stroškov.

Pri upravičencih s področja primarne kmetijske pridelave in ribištva, ki so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, lahko višina pomoči na podlagi oddelka 2.1 Začasnega kriznega okvira znaša največ 62.000 evrov na podjetje za področje kmetijstva in 75.000 evrov na podjetje za področje ribištva.

Kako oddati vlogo?

Vloge s podatki o stroških električne energije in zemeljskega plina za leto 2021 in za celotno obdobje junij do december 2022 bodo morala podjetja oddati v elektronsko aplikacijo Javne agencije SPIRIT Slovenija od 1. do 15. novembra 2022. Podatki za junij do september 2022 bodo temeljili na dejanskih računih, podatki za oktober do december 2022 pa bodo ocenjeni.

Postopek izplačila pomoči

Sledilo bo izplačilo prve tranše – torej za stroške, ki se nanašajo na obdobje med junijem in septembrom 2022 – to se pričakuje do 31. decembra letos. Za stroške, ki bodo nastali med oktobrom in decembrom 2022, pa bo SPIRIT Slovenija povračila nakazal do 15. marca 2022, in sicer na osnovi dejanskih podatkov, ki jih bodo podjetja oddala do 31. januarja 2023. Vlada Republike Slovenije bo zagotovila 20 milijonov evrov za izplačila do konca decembra in 20 milijonov evrov za plačila marca 2023.

Vir: MGRT

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano