SBC bo sodeloval v kriznem štabu predstavnikov vlade in gospodarstva

Stališča

06. September 2022

SBC bo sodeloval v kriznem štabu predstavnikov vlade  in gospodarstva

SBC - Klub slovenskih podjetnikov se zaveda skupnega evropskega izziva za energetsko prebroditev letošnje zime, ki je večji od posameznih ukrepov slovenske vlade. Zato podpira pobudo predsednika vlade, ki je vprašanje energetske kapice in druge rešitve za prebroditev energetske krize aktivno naslovil na Evropsko komisijo in države članice EU. SBC – Klub slovenskih podjetnikov bo, če bo povabljen, aktivno sodeloval v kriznem štabu predstavnikov vlade in gospodarstva, ki ga je po srečanju z gospodarstveniki na sedežu GZS napovedal predsednik vlade dr. Robert Golob.

Energetska kriza ne naslavlja samo Slovenije, temveč celotno Evropo. V stiski so vsi državljani in vsa podjetja v Evropi, mnogo večja od naših. Zato v SBC pozdravljamo dvotirno aktivnost slovenske vlade, ki na eni strani z rezervacijo milijarde evrov pomoči slovenskemu gospodarstvu ter na drugi strani z aktivnim delovanjem na nivoju celotne Evrope skuša omiliti posledice pričakovane energetske krize.

Zato se  bomo v SBC - Klubu slovenskih podjetnikov, kjer smo zastopani ustanovitelji slovenskih podjetij in smo dediči zdravega slovenskega kapitala, aktivno vključevali v krizni štab. Izkušnje namreč kažejo, da so bile v Sloveniji pomoči gospodarstvu zadnjih trideset let večkrat podrejene drugim interesom. 

Energetska kriza ni samo vprašanje Slovenije, temveč je vprašanje celotne Evrope. V Evropi smo se enotno odločili, da svobode, tržnega gospodarstva in človekovih pravic ne damo, kljub morebitnemu padcu standarda državljanov in prihodkov poslovnih subjektov, saj je izkušnja, ki jo ima Evropa še iz prve in druge svetovne vojne, še kako živa.

Razočarani pa bomo, če napovedana 1,5 milijarde evrov pomoči ne bo prišlo v roke tistim podjetjem in podjetnikom, ki bodo to pomoč v prihodnjih mesecih resnično potrebovali.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano