Podjetjem se obetajo dodatni milijoni za lažje premoščanje draginje

Izbrani nasveti

23. September 2022

Podjetjem se obetajo dodatni milijoni za lažje premoščanje draginje

Vlada predlaga, da se pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina s prvotnih 40 zviša na 86 milijonov evrov. O predlogu bo odločal državni zbor.

Vlada RS je na seji 22. septembra 2022 odločala o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

1. S spremembami bo vlada predvsem razširila krog upravičencev ter povišala delež upravičenih stroškov, ki ga bodo podjetja dobila povrnjenega, in sicer s prvotnih 30 % na 50 % pri enostavni pomoči. 

2. Novela zakona prinaša tudi nov ukrep ugodnih likvidnostnih kreditov za podjetja, prizadeta zaradi krize v višini 6 milijonov evrov. S spremembami se bodo sredstva, ki jih država namenja za pomoč gospodarstvu na tem področju, več kot podvojila in bodo tako znašala 86 milijonov evrov.

Višji delež upravičenih stroškov

Vlada želi z novelo zakona zagotoviti dovolj visoko pomoč gospodarstvu predvsem za tiste upravičence, ki bodo podali vlogo za enostavno pomoč, torej do 500.000 evrov. Novela namreč predvideva spremenjeno formulo za izračun višine pomoči za enostavno pomoč, kjer bo najvišja pomoč lahko znašala 50 odstotkov upravičenih stroškov (prej 30 odstotkov). 

Za posebno pomoč in pomoč za energetsko intenzivna podjetja, ki lahko prejmejo do dva milijona evrov, bo formula za izračun višine pomoči ostala nespremenjena, saj tako zahteva EU Začasni krizni okvir. To pomeni, da za posebno pomoč do dveh milijonov evrov ostaja omejitev 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivna podjetja pa lahko računajo na največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Finančniki in zavarovalničarji niso upravičeni

Pomoč bodo po novem lahko pridobili tudi društva in zavodi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, prav tako vsi subjekti iz kmetijstva in ribištva. Medtem za pomoč ne bodo mogli zaprositi subjekti iz finančne in zavarovalne dejavnosti, kar je vezano na shemo državnih pomoči Evropski komisiji. Vlada z novelo zakona za kar šest milijonov evrov povečuje tudi namensko premoženje Slovenskega podjetniškega sklada za ugodna posojila malim in srednje velikim podjetjem. 

Kako oddati vlogo? 

Vloge bodo subjekti lahko oddali v digitalni obliki med 1. in 15. novembrom 2022 preko elektronske aplikacije na Javno agencijo SPIRIT Slovenija.

Na naslov energenti@spiritslovenia.si se lahko upravičenci že danes, v petek, 23. septembra, obrnejo z vprašanji v povezavi z zakonom.

Vloge bodo lahko vlagali le zakoniti zastopniki. Upravičenci iz gospodarstva bodo morali glede državnih pomoči poročati Ministrstvu za finance. Upravičenci iz kmetijstva in ribištva pa Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pojasnilo: gre za predlog vlade, ki ga mora sprejeti državni zbor. 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano