Ne spreglejte razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev v turizmu

Člani

23. September 2022

Ne spreglejte razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev v turizmu

V mesecu septembru se pričakuje odprtje razpisa, ki bo namenjen obnovi turističnih nastanitev!

Namen razpisa bo trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma.

Investicije v nastanitvene kapacitete (hoteli, moteli, penzioni, gostišča, kampi, glampingi, turistične kmetije) od 3* naprej, v prvi vrsti obnove, deloma tudi novogradnje. Usmerjenost v energetsko in okoljsko učinkovite ter digitalne rešitve.

Upravičeni stroški: stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo, opremo, inventar, energetsko sanacijo, povečanje energetske učinkovitosti ali energetske samooskrbe iz obnovljivih virov, računalniško, digitalno in IT opremo). Stroški projektne dokumentacije, študij in analiz, stroški programov izobraževanja in usposabljanja, stroški zagonskega trženja, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičenci: MSP in velika podjetja

Okvirna višina sredstev: 69 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: intenzivnost skladno z novo karto regionalne državne pomoči (karto regionalne pomoči si lahko ogledate tukaj: https://www.tiko-pro.si/kohezijske-regije),  predvidoma od 15% do 50 % ter skladno z naložbeno shemo za MSP.

Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge dalje

Izvajalec: MGRT

V okviru razpisa za turizem bodo projekti morali izkazovati energetsko učinkovitost in zeleno naravnane rešitve, tj. obnovljivi viri energije, zmanjšanje odpadkov in negativnih vplivov na okolje, pridobiti bo potrebno certifikat Slovenia Green.

Možnost sofinanciranja bodo prejeli projekti, ki bodo pripravljeni na izvedbo. Izdelano bodo morali imeti projektno in investicijsko dokumentacijo, imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje, poleg tega pa se bodo morala podjetja zavezati k ohranjanju delovnih mest oziroma spodbujanju ustvarjanja novih.

Načrtovano je, da bodo 68% sredstev (okoli 45 mio EUR) namenili za sofinanciranje obnove objektov, preostanek pa za novogradnje ali popolne rekonstrukcije.

Za pregled pogojev prijave na razpis in dodatne informacije lahko kontaktirate podjetje Tiko Pro d.o.o. na: info@tiko-pro.si .

Vsem članom SBC Tiko Pro nudi 1 uro brezplačnega svetovanja o prijavi na razpise! Lahko jih kontaktirate na info@tiko-pro.si z zadevo: SBC članstvo.

Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih FacebookInstagram in LinkedIn.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Required
Required

Partnerji

Generalni

Srebrni

Bronasti

Vsebinski