Kaj določa uredba o določitvi cen električne energije?

Izbrani nasveti

01. September 2022

Kaj določa uredba o določitvi cen električne energije?

S 1. septembrom je začela veljati Uredba o določitvi cen električne energije. Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za male poslovne odjemalce in gospodinjstva. 

Za male poslovne odjemalce se štejejo odjemalci, katerih skupna priključna moč merilnih mest je enaka ali manjša od 86 kW in pri katerih je bilo izdano priključno soglasje do vključno 21. julija letos (v posebnih primerih tudi pri priključnih soglasjih, izdanih od vključno 22. julija letos). 

Cena za višjo dnevno tarifno postavko je lahko 0,13800 EUR/kWh. Cena za nižjo dnevno tarifno postavko je lahko 0,09900 EUR/kWh. Cena za enotno dnevno tarifno postavko je lahko 0,12400 EUR/kWh.

Z današnjim dnem je začela veljati Uredba o določitvi cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, ki jo je vlada sprejela julija letos. Uredba bo v veljavi do 31. avgusta 2023. Uredba je dostopna na tej povezavi. 

Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Najvišja dovoljena cena za električno energijo za odjemalce s priključno močjo, enako ali manjšo od 43 kW*, ki niso gospodinjski odjemalci, znaša:

  • za višjo dnevno tarifno postavko 0,13800 EUR/kWh,
  • za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 EUR/kWh,
  • za enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 EUR/kWh.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za električno energijo za gospodinjske odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah znaša:

  • za višjo dnevno tarifno postavko 0,11800 EUR/kWh,
  • za nižjo dnevno tarifno postavko 0,08200 EUR/kWh,
  • za enotno dnevno tarifno postavko 0,09800 EUR/kWh

*Vlada je na seji 21. julija 2022 uredbo spremenila in dopolnila  (z Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije, ki je dostopna tej povezavi): dopolnila je definicijo malih poslovnih odjemalcev in določila pogoja, ob katerih so do ukrepov upravičeni mali poslovni odjemalci. Pogoja sta naslednja:
- skupna priključna moč vseh njihovih merilnih mest je enaka ali manjša od 86 kW in
- za merilna mesta je bilo izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022 (v primeru objektov, ki se skladno z zakonom, ki ureja graditev, štejejo za novogradnjo, velja tudi za merilna mesta, za katera je bilo izdano soglasje za priključitev od 22. julija 2022 dalje).

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano