V SBC pozdravljamo pomoč gospodarstvu pri blažitvi energetske draginje, a nujno potrebujemo še druge ukrepe

Stališča

20. Avgust 2022

V SBC pozdravljamo pomoč gospodarstvu pri blažitvi energetske draginje, a nujno potrebujemo še druge ukrepe

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov pozdravljamo hiter odziv Vlade RS in sprejem Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Zakon, s katerim je Vlada RS prisluhnila argumentom in prizadevanjem SBC in drugih organizacij za pomoč gospodarstvu v teh zanj zahtevnih časih, v SBC v celoti podpiramo.

Hkrati na podlagi strokovnih analiz ocenjujemo, da je treba za prebroditev energetske krize sprejeti dodatne ukrepe. Predvsem ukrepe za leto 2023, saj zdaj sprejeti ukrepi v prihodnjem letu ne bodo zadostovali. Številna podjetja, tako člani SBC kot druga podjetja, imajo za letos namreč še zakupljene količine energentov, za leto 2023 pa ne več.

Prihodnje leto se bo pokazala prava slika posledic, ki jih bodo prinesla povišanja cen energentov. Posledice za številna podjetja bi lahko bile pogubne. Da bi omogočila preživetje energetsko intenzivnim podjetjem, Vlado RS pozivamo, da v čim krajšem času preuči možnosti regulacije cen elektrike navzgor ter možnosti izstopa iz energetske borze glede na to, da je Slovenija v skoraj 90 % samooskrbna z električno energijo.

V SBC Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina v celoti podpiramo. S sprejemom zakona je Vlada RS prisluhnila argumentom in predlogom SBC in drugih podjetniških in gospodarskih organizacij, naj pomaga podjetjem v teh zanje zahtevnih časih. Ukrepi bodo podjetjem pomagali blažiti energetsko krizo. Vendar bodo ukrepi podjetjem v pomoč izključno za letošnje leto, v obdobju od 1. junija do 31. decembra 2022. Vlada je gospodarstvu zaradi previsokih cen elektrike namenila 40 milijonov evrov, kar je po njenih besedah v skladu s smernicami dovoljene pomoči, ki jih določa Evropska komisija.

V SBC ocenjujemo, da je treba za prebroditev energetske krize sprejeti dodatne ukrepe. Predvsem ukrepe za leto 2023, saj zdaj sprejeti ukrepi v prihodnjem letu ne bodo zadostovali. Prihodnje leto se bo pokazala prava slika posledic, ki jih bodo prinesla povišanja cen energentov. Poudarjamo, da se tudi podjetja, ki imajo v letošnjem letu zakupljene količine energentov, kljub temu soočajo z visokim povišanjem stroškov električne energije (v povprečju 169 %), podjetja brez zakupa pa z bistveno višjim, saj so soočena z borznimi cenami. Tako je pokazala tudi anketa med člani SBC v juliju letos. Prav tako se podjetja soočajo z dvigom cen vseh ostalih surovin, kar dodatno poslabšuje njihov ekonomski in poslovni položaj.

Potrebujemo regulacijo najvišjih cen in alternativne pristope po vzoru drugih držav

Da bi omogočila preživetje energetsko intenzivnim podjetjem, Vlado RS pozivamo, da v čim krajšem času preuči možnosti regulacije cen elektrike navzgor ter možnosti izstopa iz energetske borze glede na to, da je Slovenija v skoraj 90 % samooskrbna z električno energijo. Formula, s katero se določajo cene električne energije na borzi, je namreč neustrezna in jo je treba spremeniti (cena elektrike se določa glede na ceno zemeljskega plina). Na to opozarja vse več evropskih držav. Vladi RS predlagamo in od nje pričakujemo naslednje dodatne ukrepe in ravnanja:

  1. Da že zdaj aktivno ukrepa pri evropskih institucijah za podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini in s tem omogoči državno pomoč podjetjem v letu 2023. Prav tako naj se vlada zavzame za povišanje zneska dovoljene pomoči za posamezno podjetje.
  2. Vlada naj javnosti pojasni, kje se kumulirajo visoki dobički od enormnega povišanja cen električne energije v zadnjem letu (povečanje cene električne energije v enem letu je višje za več kot 1000 %), kajti proizvodna cena električne energije je še vedno enaka kot v referenčnem obdobju iz leta 2021. Izstopna cena iz hidro in jedrskih elektrarn namreč prestavlja okoli 6 % od predvidene tržne cene.
  3. SBC tudi meni, da je potreben tehten razmislek o izstopu iz energetske unije in borznega sistema nakupa in prodaje električne energije, kot sta to v preteklih mesecih storili Španija in Portugalska. Strategije za vzpostavitev energetske unije namreč v trenutnih razmerah ni mogoče uresničevati. Španija in Portugalska sta se z Evropsko komisijo uspeli dogovoriti o znižanju oziroma omejitvi cen elektrike in ločitvi cene elektrike od cene plina do 31. maja prihodnje leto. Po zaslugi tega bodo potrošniki v omenjenih državah plačevali nižjo ceno elektrike. O podobnem pristopu naj razmisli tudi Slovenija.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano