Jesen 2022: Na pragu povečane negotovosti

Izbrani nasveti

20. Avgust 2022

Jesen 2022: Na pragu povečane negotovosti

V zadnjem času se na političnem in finančnem področju pojavljajo nove informacije, ki bodo imele svoj vpliv na gospodarstvo s časovnim odlogom, predvidoma jeseni ter potem v nadaljevanju 2022 in naprej.

Avtor: Srečko Devjak, Dun & Bradstreet

1) Rusko-ukrajinska kriza.

Še vedno traja, nadaljevanje te krize pa povečuje negotovost in s tem tveganja pri poslovanju podjetij. To se kaže predvsem v naraščanju cen nekaterih dobrin, ki jih proizvajata in na trgu dobavljata obe državi, ki sta v krizo vpleteni. Ta porast cen bo posredno vplival na porast cen drugih dobrin, kar ni dobra novica za povečano stopnjo inflacije, ki je začela naraščati že leta 2021.

2) Rast okužb s covidom-19.

Trend števila okužb z novim koronavirusom je pozno spomladi že začel naraščati. Pričakujemo lahko, da se bo število okužb jeseni zaradi naravnih razlogov, ugodnih za širjenje virusov, še povečalo. Vsako povečanje okužb z virusom SARS-CoV-2 bi lahko negativno vplivalo na gospodarske aktivnosti v državi in na mednarodno poslovanje z drugimi državami.

3) Visoka inflacija.

Naslednja negotovost je povezana s stopnjo rasti inflacije. Ta se je začela povečevati že v letu 2021 in se v letu 2022 ne samo nadaljuje, ampak še stopnjuje. Prav tako so napovedane še dodatne podražitve nekaterih ključnih dobrin, na primer energentov.

4) Politične nestabilnosti.

Pred kratkim se je pojavila še politična nestabilnost v Združenem kraljestvu, povezana z menjavo britanskega ministrskega predsednika, ki bo vplivala na finančne trge in tako tudi na gospodarstvo v Evropi. 

Dun & Bradstreet je v svežem poročilu obravnaval učinek rusko-ukrajinske krize na tehnološki sektor. To poročilo pojasnjuje, da geopolitični scenarij negativno vpliva na tehnološki sektor:

  • prek strogih sankcij, ki so jih sprejele mednarodne vlade proti Rusiji,
  • prek velike nevarnosti za kibernetske napade in 
  • zaradi migracije talentov.

Kakšne gospodarske izzive bo torej predvidoma prinesla negotova jesen in kako se podjetja na to lahko predhodno pripravijo?

A) Prilagodite prodajne cene

Stopnja inflacije se bo predvidoma v jeseni še povečala, saj so nekatera energetska podjetja že na pragu poletja napovedala podražitve energentov v jeseni. To bo vplivalo na druge podražitve. Prav tako lahko pričakujemo, da se bo trend rasti cen surovin nadaljeval, kar bo povečevalo stroškovni pritisk na podjetja in s tem zmanjševalo njihov dobiček, če ta ne bodo dvignila prodajnih cen za svoje končne proizvode.

B) Povečajte stanje denarja na računu

Letos spomladi so se obrestne mere začele povečevati. Začele so se odmikati navzgor od zgodovinsko nizkih ravni. To je posledica povečanega povpraševanja na trgu denarja, kar pomeni, da je denarja na trgu manj, kot ga je pred kratkim bilo. O likvidnostni krizi v tem trenutku seveda še ne moremo govoriti, vendar pričakovani ukrepi centralnih bank napovedujejo nadaljnjo rast obrestnih mer.

Višje obrestne mere bodo podjetjem povečale stroške zadolževanja, po drugi strani pa že omenjene povečane negotovosti lahko pripeljejo do nove likvidnostne krize. Lastne zaloge denarja bodo v tem primeru podjetju v veliko pomoč pri poravnavanju tekočih obveznosti.

C) Povečajte zalogo surovin in materialov

Negotovost v dobavnih verigah na eni strani in naraščajoče cene surovin na drugi kažejo na smiselnost povečanja zalog surovin in materialov. Pri gibanju cen surovin na blagovnih borzah lahko pričakujemo cenovne korekcije navzdol, ki bodo kratkoročne narave in posledica unovčevanja dobičkov investitorjev. To pa bo za podjetja priložnost za povečan nakup surovin in materialov ter za povečanje stanja zalog. 

Večja negotovost v poslovnem okolju prav tako kaže na to, da je pri upravljanju smiselno razmisliti o povečanju vrednosti varnostne zaloge, ki preprečuje, da bi podjetje ostalo brez zalog in da bi moralo ustaviti proizvodni proces.

Č) Skrajšujte plačilne roke svojim kupcem

S krajšim plačilnim rokom bo podjetje prej prišlo do denarne poravnave za prodano blago in do denarja, ki je končni cilj vsakršne prodaje. Na pragu obdobja s povečano negotovostjo zaradi razmer v poslovnem okolju hitrejša konverzija terjatev do kupcev v denar povečuje stanje denarja na računu podjetja. To pa zmanjšuje tveganje nelikvidnosti, ki se mu podjetje izpostavlja zaradi odloženih plačil kupcev.

D) Ob koncu leta zadržite dobičke

Zadržani dobički bodo povečali kapital podjetja, kar bo ugodno vplivalo na strukturo kapitala podjetja na način, da se bo povečal delež lastniškega kapitala v primerjavi z dolžniškim kapitalom. Tako bo večji delež lastniškega kapitala v strukturi kapitala ugodno vplival na kreditno sposobnost podjetja v očeh bank. Povečana kreditna sposobnost podjetja pa bo podjetju v pomoč predvsem v primeru, če bo podjetje potrebovalo bančni kredit v letu 2023.

Članek je iz revije SBC Podjetnik, izdaja avgust 2022. Avtorica: Aleksandra Godec.
Za izvod revije pišite na: info@podjetnaslovenija.si

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Required
Required

Partnerji

Generalni

Srebrni

Bronasti

Vsebinski