SBC na ministrstvu o reševanju težav s kadri

Dogodki

02. Julij 2022

SBC na ministrstvu o reševanju težav s kadri

Kadri so ta hip eden od največjih izzivov, s katerimi se soočajo podjetniki. Številni v Sloveniji ne najdejo delavcev, zato so jih primorani iskati v tujini. Člani SBC opozarjajo na dolge in logistične zahtevne postopke za pridobitev delovnih dovoljenj za tujce. O opisanih težavah in mogočih rešitvah so predstavniki SBC govorili na sestanku z državnim sekretarjem na Ministrstvu za zunanje zadeve, ki je pristojno delovna dovoljenja. 

V ponedeljek, 27. 6. 2022, je bilo na Ministrstvu za zunanje zadeve srečanje med predstavniki SBC in državnim sekretarjem mag. Markom Štucinom. Tema: problematika pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce in turističnih viz za vstop v Slovenijo.

Na sestanku so bili prisotni Maja Kocmur, direktorica SBC, Martin Jezeršek, predstavnik UO SBC in direktor podjetja Jezeršek gostinstvo, Miro Hribar, član SBC in direktor podjetja Demaco, ter Katarina Karlovšek, vodja internacionalizacije SBC. Na strani Ministrstva za zunanje zadeve so bili na sestanku prisotni mag. Marko Štucin, državni sekretar, Rok Tomšič, pooblaščeni minister, vodja sektorja, in Anton Pirih, vodja oddelka za vizume in tujce.

Martin Jezeršek je izpostavil dolge in logistično zahtevne postopke za pridobitev delovnih dovoljenj za tujce, še zlasti iz držav, kjer Slovenija nima svojih predstavništev. Ti tujci morajo kar dvakrat potovati v drugo državo, kjer je ambasada RS.Na sestanku so predstavniki SBC predstavili tudi mrežo SBC ambasad po svetu, ki je na voljo članom kluba kot pomoč pri vstopanju na tuje trge in pri drugih aktivnostih, povezanih s poslovanjem v tujini. Povedali so, da se veliko članov SBC - Kluba slovenskih podjetnikov sooča s pomanjkanjem sodelavcev, in ker jih v Sloveniji ne najdejo, so primorani iskati v tujini.

Predstavniki SBC so ministrstvu predlagali: 
- Oblikovanje delovne skupine, ki bo osredotočena na problematiko pridobivanja viz in delovnih dovoljenj za tujce.
- SBC želi s predlogi sodelovati pri pripravi sprememb Zakona o tujcih.
- Večjo aktivnost in podporo gospodarske diplomacije turizmu. Po besedah Mira Hribarja so namreč nekatere druge ambasade veliko bolj fleksibilne kot slovenska.

Predstavniki ministrstva so povedali, da se zavedajo opisanih težav, vedo tudi, da je interes slovenskih podjetjih zaposliti tujce in kako dolgotrajnimi so s tem poveztani postopki pridobivanja delovnih dovoljenj. Postopke spremembe Zakona o tujcih naj bi začeli v tem letu. 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano