Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Razpisi SAMO ŠE 55 DNI

04. Marec 2022

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z B2B).

UPRAVIČENCI

Ciljne skupine/upravičenci Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

UPRAVIČENI STROŠKI

  • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini. Za EXPO 2020 Dubaj se kot strošek kotizacije upošteva tudi strošek vstopnice za EXPO 2020 Dubaj),
  • stroški prevoza — so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza,
  • stroški nočitev — upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi — prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka (pri čemer se lahko za EXPO 2020 Dubaj uveljavlja največ 5 nočitev z zajtrkom),
  • Stroški B2B — upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).

VIŠINA SUBVENCIJE

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Required
Required