Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Razpisi Razpis potekel

04. Marec 2022

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih.

Upravičenci

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški


Za vse ostale mednarodne forume po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe največ
dveh udeležencev s strani MSP, in sicer:

  • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum — to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
  • stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza);
  • stroški nočitev — upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi — prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.
    Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe na EXPO 2020 Dubaj in sicer:
  • strošek podjetniškega ali poslovnega paketa SPIRIT Slovenija kot organizatorja slovenske predstavitve na EXPO 2020 Dubaj.

Višina sibvencije

Minimalna višina subvecije za forume izvedene v fizični obliki je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 6.000,00 EUR. Višina subvencije za forum izveden v digitalni obliki lahko znaša največ 300,00 EUR na upravičenca.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano