Vavčer za prenos lastništva

Razpisi SAMO ŠE 238 DNI

04. Marec 2022

Vavčer za prenos lastništva

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.

Upravičenci

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

1. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,

2. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,

3. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Višina subvencije

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000,00 EUR.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Required
Required