Kam usmeriti poslovni fokus?

Izbrani nasveti

13. December 2021

Kam usmeriti poslovni fokus?

Kam usmeriti poslovni fokus? Na kaj se osredotočiti v trenutnih negotovih razmerah in v letu 2022? Na srednji rok bo ključno spreminjanje miselnosti, ki bo omogočala prehod v trajnostno in zeleno poslovanje. Kratkoročno bodo izjemno pomembni stroški poslovanja.

Študije kažejo, da podjetniki in vodilni pozornost trenutno usmerjajo v naslednja področja:

  • Upravljanje v krizi.
  • Agilnost podjetja.
  • Obvladovanje stroškov.
  • Grajenje odporne strukture zaposlenih.
  • Inovativnost.
  • Upravljanje denarnega toka za poslovanje.

V prihodnje naj bi bil poudarek na potrebni spremembi mentalnega okvira v smeri transformacije v trajnostno oziroma zeleno poslovanje, pravi mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke.

Beseda leta 2022 bo volatilnost. Zaradi volatilnosti bo močan pritisk na marže. Pričakujem, da bo težje ohranjati raven dobičkonosnosti, ki smo je bili vajeni. Pritisk na cene resursov je samo del enačbe, ki je najbolj viden.«
Andraž Grahek, partner in direktor v podjetju Capital Genetics

 

KRATKOROČEN FOKUS

Na kratek rok bodo za podjetja izjemno pomembni stroški poslovanja. Povezani bodo s surovinami, inflacijskimi pritiski in pritiski na trgu dela. Podjetja bodo morala posebno pozornost nameniti:
1. Politiki zaposlovanja: ob izredno nizki brezposelnosti in zaradi izjemnih priložnosti zaposlovanja v tujini za posamezne profile delavcev.
2. Zadržanju usposobljenega kadra: zadržanje predvsem talentov v razvojnih oddelkih in pri profilih zaposlenih, potrebnih za digitalno preobrazbo, bo ostal velik izziv.


SREDNJEROČEN FOKUS

Na srednji rok poslovni model ne more mimo trajnostne oziroma zelene transformacije, kar zahteva dodatne resurse, človeške in finančne, in lahko pomeni tudi stroškovno zahteven izziv, pravi Svilan.

Še več uporabnih nasvetov lahko preberete v reviji SBC Podjetnik. Za izvod decembrske številke revije pišite na: info@podjetnaslovenija.si

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano